Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/844

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


834 NoR1)1.AN1)s AMT. lig ombord og heiste seilet. Da Thore og hans mænd vilde seile efter og heiste seilet, sprang staget, saa at seilet faldt ned tvers over skibet. Førend de fik seilet op, var Gunnstein kommen langt. Thore seilede dag og nat, og det samme orde Gunnstein. Paa farten gjennem sundene var Gunnsteins skib lettere at vende; dog halede Thores skib ind paa det. Ved Lenvik østenfor Senjen fandt Gunnstein og hans folk det raadeligst at lægge til land og løbe fra skibet. Thore forfulgte dem, men en kvinde, som sagdes at være meget tryllekyndig, skjulte dem. Thore og hans mænd tog godset i Gunnsteins skib, fyldte det med sten, hug hul i det og sæukede det i fjorden. Thore reiste lige hjem til Bjarkø, men Gunnstein og hans folk søgte hjem paa smaabaade og hemmelig, saa at de reiste kun om natten, indtil de kom ud af Thores syssel, heder det. Efter dette skulde Thore ogsaa have syssel paa Haalogaland, skjønt sagaerne ellers kun taler om, at sysselen paa Haalogaland var delt mellem Haarek og Aasmund. Maaske udtrykket alene betegner det strøg, hvor Thore havde indflydelse. Det kan godt være muligt, at Thore, da han blev Olavs hirdmand, fik den allernordligste del i syssel. Gunnstein reiste først hjem til Langø, men -drog snart til kongen i Trondhjem og fortalte om Bjarmelandsfærden. Kongen lovede at skaffe ham ret, saa snart han kunde, og Gunnstein blev hos ham efter hans indbydelse. Vaaren 1027 kaldte kongen Finn Arnes-søn og andre raad- givere til sig; han vilde udbyde leding af folk og skibe fra det hele land for at møde kong Knut, naar denne, hvad han maatte vente, vilde begynde krig. Finn Arnessøn fik det hverv at drage til Haalogaland for at udbyde almenning paa kongens vegne, og skibe og folk skulde møde ved Agdenes. Finn reiste paa en skude med henved 30 mand til Haalogaland, stevnede bønderne til thing og krævede leding. Bøndeme der havde store ledings- dygtige skibe, og de udrustede sine skibe efter opbudet. Paa denne maade drog Finn nordefter; dels holdt han thing, dels sendte han, hvor han fandt det bekvemmest, sine folk for at kræve udbud. Finn sendte bud ogsaa til Bjarkø til Thore Hund og lod kræve leding som andensteds. Thore tog blandt sine huskarle mandskab til det skib, som han sommeren før havde havt til Bjarmeland, og det rustede han ud paa egen bekostning. F inn stevnede sammen i Vaagan alle haaløiger der nordenfra, og der kom sammen om vaaren en stor styrke, som biede, til Finn kom; ogsaa Thore Hund var der. Da Finn kom, lod han straks hele ledingsfolket blæse sammen til husthing og folkene