Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/82

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1SxER1EB. 7 3 I Saltdalselven har dette fiske været drevet fra gammel tid af, og det paagaar endnu. Sommer-felt skriver fra begyndelsen af 182O-aarene i «Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Saltdalen», at lodden kommer mellem 25de marts og 14de april og gaar da op i elven for at gyde sin rogn. Den spises ikke, undtagen i hungerstid, men fanges i mængde for at bruges til kreaturmad. Ogsaa nu gaar lodden aarvist op i Saltdalselven i de første dage af april. Den gaar ikke langt op i elven, lnm etpar km. eller omtrent saa langt, som flom mærkes, eller vandet er brakt ved høi sjø. Som regel staar den her 8 a 14 dage og fiskes med nøter, medens isen ligger, saa isflagene delvis maa hugges væk. Lodden betales med 4-7 kr. pr. tønde. Der kan fiskes l00 tønder, og prisen gaar op til 18 a 20 kr. pr. tønde, naar der er mangel paa agn i Lofoten. Ogsaa i Ve.fsenelven drives fangst paa lodde; der kommer den ogsaa aarvist om vaaren, men noget tidligere end i Saltdals- elven. Silen (ammodytes lancea) er anseet som et fortræffeligt agn, især for sei. Den har den vane at grave sig ned i sanden i fjæren, hvor fiskerne tager den med Spade. Brislingen (Clupea sprattus) forekommer ikke ved Nordlands- kysten. Den kjendes, forstenet i mergelboller, fra Aabjørvatn i Bindalen. Makrel“ (scomber sComber) forekommer kun undtage1sesvis i Nordland Først i august 1905 stængtes ved Ure i Lofoten ca. 30 kasser større fed makrel, hvilket er sjelden saa langt mod nord. Makrel toges ogsaa enkeltvis paa dorg. I Gilde9kaal har det hændt, at makrelen har været tilstede i saadan mængde, at man har kunnet tage den med hænderne. Befolkningen var ukjendt med makrelen og havde noget van- skeligt for at tilgodegøre sig fangsten. Haakjærringen (scymnus miCroCej’alus) fiskes paa bankerne, men dette fiske er ikke af den vigtighed i Nordlands amt som i Tromsø og Finmarkens amter. Af haakjærringen benyttes kun leveren, og tranen er fin og betales som torsketran. 50 haakjærringer (smaabrand) giver 30-- 40 hl.; den store haakjærring 3-4--5 hl. tran; den fiskes i april og mai. Paa And-sfiorden drives haakjærringfisket af og til fra sep- tember maaneds begyndelse og udover. Haakjærringen pleier at komme ind fra havet i september og holder sig i fjorden til vaaren, da den igjen siger ud, siges der. Det har hændt, at fiskerne fra Tromsø amt efter at have tabt landet af sigte, har seilet i hele l8 timer med en fuld sei1s- vind, før «krabben» kastedes og fisket begyndte