Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/659

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(om1uN11(AT1oNsm1)1.EH. 649 2. Berg-Mosheim. Bevilgning i 1900-1906. Anslagssummen er 194 7OO kr. for en længde af 25 km. l Kjørebredden er væsentlig 3.75 m. I anlægget indgaar b over Nordstrømmen. l’0

p§“Ji“;?“Ë;Ê,-. sum-:u. j 1)îm-11;1c1. . LæDgdë- l75 400.oo 131 550.oo 43 850.oo 22.s X Sum rute I a. M0ds““6t- smcxx. å 1)m1-11x1c1. 1.æx1gac. È:1-. i k;J‘ ti 1 Ý1á§. hug did 183 312.so 137 4s4.cɔ C -nå 828.os 22.aÍ Rette II. Vega ( Veg9). 1. Rørøen- Vallaosen. Bevilgning 1872. Arbeidet udførtes 1872-73. Kjørebredden er 6 alen, med indskrænkning til 4 alen. Medgaaet. g Staten l Distriktet. Længde. T d Kr. i d did L d i i Kr. Î i iKm.d d M M 17 92Ö.97 13 444.u I 4 48I;so “ I 9.9 2. ()psyn ved Vika-Gladstad-- Væg.s-ten (kommunalt arbeide)

 ooï„o bo gror   o l n

Me(lguet. i Staten [ Dlstriktet. “:-”-Z--- I -V V“VJ ff*.YYJA V 1„“ “ “’Î- “)V ““ JΓ( Γ - : J ) Î-.. 300.oo t 225;oo W 75.oo l 3. Over Bevalen. Bevilgning 1899. Bevilgningen blev anvendt til gjenfyldning af X-alen samt besparelsen, 50O á 6OO l:r., i henhold til Storthingets beslutning af 28de marts 1901 som bidrag til fuldførelse af det for kom- munens regning paabegyndte veianlæg Igero-G-rimsø. ’ Opfort i forhold i omkostninge1-no.