Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/524

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


514 NoR1)1.AN1)s Am-. iland paa Tautra; der er en hel del smaagriser, og en stor galte kommer springende imod den oppe fra øen. Billedet var til erindring om øens oprindelse, heder det. Af og til i ganske stille veir kunde man fra fastlandet tydelig se en ø med hus og træer og en vakker blomstrende eng kun en fjerding ude i fjorden. men naar man kom derud, forsvandt det hele, og der var ikke andet end den aabne fjord. Men en purke pleiede at svømme hen der, hvor øen havde vist sig, og det skede altsomtiest. Saa hængte de en saks paa purken, og da den kom derhen med staalet paa, blev øen synlig, og man saa griserne og en stor galte komme løbende imod purken. Trold- dommen var hævet, man kunde bo paa øen, hvor klosteret siden byggedes. “ -“ Ogsaa Jomfruland, hvis navn var et tabunavn og’derfor kaldtes Landit goða, er en huldreø, som kom frem,“ efterat en purke var svømmet over med en staalring i trynet. ‘ En huldreø er der ogsaa vestenfor Lister og en ud for Utsire; sydøst for Jomfruland, der som nævnt har været en huldreø, er der en anden huldreø, som ikke er kommet op. Særlig i Nordland og Finmarken har disse sagn om huldre- øer slaaet ned. At de mange tydelige mærker paa en stigning af landet i forhistorisk tid (se bind I, pag. 183 ff.) her har influeret paa sagnene, er vel mulig. Utrøst omtales i Brincks latinske beskrivelse af Lofoten, «De- scriptio Loufodiæ», fra 1676: «Beboerne paa Røst ser imod vest en anden ø, som kaldes Utrøst, omkring 2 mil i omkreds, som naar sjøen vokser, forsvinder for synet, idet det ligesom skjules af bølgerne, men naar vandet falder, saa er det igjen oppe. Et saadant land kaldes i Nordland hulde-land.» - Ved Utrøst, som ligger flere mil tilhavs udenfor Røst, er der gode fiskepladse.. -En søndag, da folk var forsamlet i kirken paa Røst, og præsten just stod paa prækestolen, kom en fremmed, hvem ingen kjendte, ind i kirken og spurgte med vældig stemme, om man vilde have Utrøst opdaget. Præsten svarede: s«Her vil en god betænkning til.» Den fremmede raabte da: W cTænk i tom (i ro og mag, oldn. i tömi), I’t1-øst kommer ei op før dom. Kommer det ikke op i dag, Saa kommer det ei op for paa dommensdag!» Saa vendte han sig om mod kirkedøren og kastede en jern- bolt mod denne, saa kirken skjalv, og saa forsvandt han ligesaa plu(lselig, som han var kommen. Udenfor Vega ligger Utvega, som er bedre land end Vega se1v; men hvor langt det er fra Vega og derud, kan ingen sige sikkert Nogle siger 5, andre 10 mil; det er kun skibbrudne