Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestOVERNATURLIGE V;ZESENER OG OVER’I’RO. 477 dead-Can’le. Det bevæger sig omkring det hus, hvor dødsfa1d skal finde sted, og paa den vei, ligfærdstoget skal tage. Bevægelsen er langsom og jevn. Lyset er blegb1aat, ganske uligt ethvert menneske1igt 1ys. «Feigdsang» er sang, som høres at fare hen ad veiene, og det er forvarsel for, at en død snart skal blive kjørt eller baaret ad den samme vei, hvor lyset saaes og sangen hørtes (Alstahaug). Den, hvis haar afsondrer rigelig fedt, skal omkomme paa sjøen. Hvis nogen drømmer, at solen skinner over havbrynet, saa skal en snart forulykke paa sjøen. Den, der i været paa dybsagn paa en og samme dag faar 3 kveiter, er feig. Ser man julekvelden ind gjennem vinduet, og en af dem, der sidder ved bordet, er feig, saa sees en hovedløs skikkelse paa hans plads. Ga1er hønen, især hvis det sker om natten, skal en i huset dø. Hvis en gris dør paa en gaard, maa ogsaa manden, som eiede grisen, snart følge efter (Alstahaug). Kommer en stenugle nær en gaard, da er en paa gaarden feig. Kommer en ugle ind i gaardsrummet, da er en feig i den gaard. Ligedan er det, naar en svane kommer nær en gaard. - Sygdom og død. Der er en række lægemidler, som virker for visse sygdomme, og der er andre, som har en almindelig lægende kraft. Af saadanne midler mod sygdomme i almindelighed skal nogle nævnes. Talgen af de lys, som staar paa den dødes kiste, naar be- gravelsen foregaar, eller om natten før han føres til graven, gjemmes og bruges mod forskjellige sygdomme (Vega). Et middel mod forskjellige sygdomme er «likverje» eller klædet, som har ligget over et lig. Dette bindes om det syge lem eller bredes ud over den syge. A1mindelig bruger man at binde et tørk1æde om den dødes underkjæve for at ikke munden skal blive staaende aaben. Dette tørklæde har siden lægedom i sig (Vega). Faar man f. eks. hovedpine, kan man binde tørklædet om hovedet, og smerten er borte (Saltdalen). Hvis man ønsker sig den samme lykke i livet, som den af- døde har havt, skal man faa et stykke af det lagen, som den døde ligger i, til halstørklæde (Sa1tdalen). Vand, hvori et rødglødende jern, som netop er taget ud af smedjeavlen, lægges, har lægende kraft, især hvis den syge staar over smedjebælgens pust, medens jernet glødes.