Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


0VERNATURLIGE VÆSENER OG 0VERTRO. I 463 Kometen er en stjerne, som drager et ris efter sig til tegn paa, at Gud vil straffe folket. De vækker derfor forfærdelse. Da kometen af l858 viste sig, troede man overalt, at den var forbud paa krig og dyr-tid. Nogle mente, at kometen vilde falde ned paa jorden og knuse den. Man gjorde bod, og de holdt baade morgen- og aftenbøn i de huse, hvor man aldrig før pleiede at holde bøn. Af «snedrevelen» (melkeveien) kan man se, om der skal blive meget sne, og paa hvilken tid af vinteren der skal blive mest. Den kant stjernen «raper», skal vinden komme fra. «De bække, som kommer om kyndelsmes, staar om korsmes,» siger man. Om julenatten rinder baade eiter og vin i bækkene, og der- for maa ingen tage vand af bækkene om julenatten, thi man kan ligesaa snart faa eiter som vand eller vin. Hvis man alligevel skulde være nødt til at gaa til bækken, maa man lade katten drikke først. St. Hansnatten og julenat-ten skal vandet smage sødt som vin, netop naar det er solhverv (Mo). I)et samme heder det fra Sunndalen: Er man saa heldig at drikke vand med det samme, det er solhverv, saa skal vandet smage sødt som vin. Denne tro findes ogsaa i Øksendalen paa Nordmøre. Til at vække elskov er der forskjellige midler: Slip en frosk ned paa en myretue og lad den dræbes af myrerne, tag saa froskens ben og hæng fast i klæderne paa en pige; da bliver hun straks forelsket i den, som hænger benet paa. Ligedan gaar det, om en pige bruger froskebenet paa lig- nende vis (Vega). En pige skal tage roden af den blomst, som kaldes maria- haand, og bære i lommen. Da bliver gutterne forelsket i hende (Saltdalen). Om en gut faar en jomfru kjær, saa kan han nok faa hende, selv om hun er af de al1erfineste, hvis han bærer sig rigtig ad. Gaar gutten med hende paa en vei, og han har ost og smørre- brød med, saa skal han, naar man har gaaet sig sved, skrape af med en kniv den sved, som er under armene og smøre den paa en osteskive og saa lægge den paa brødet og give hende; da faar hun saadan kjærlighed til ham, at hun ikke kan forlade ham, og da er det ikke vanskeligt at faa hende (0foten). Tro paa drømme. 0mkring l902 drømte en kone i Mosjøen, at hun kom til en fos, og der var en bro. Hun gik over broen og saa noget glimre i fjeldet; hun saa, at det var guld. Drøm- men var livagtig, saa hun kunde tydelig huske, hvorledes land-