Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestF1S1(EH1ER. 3“7 Den samlede fan-gst udgjorde i værdi .-

ski-emøke1-1er. 1901. 190-2. 1903. 1904. 1905. . n n ; „. U . n . . - „ si si s i Kr. n Kr. Kr. Kr. Kr. Lofotfisket ...... W 4 473 022 4 399 778 3 288 000 2 939 700 4 60:3 500 Lofoten og Vesteraalen udenfor opsyns(li- l st1-iktet ..... 841 805 1 032 010 1 206 398 1 502 476 l 151 840 Salten ........ 9 515 4 02O 88 936 63 731 23 O60 Nordre Helgeland . . . 276 210 301 308 347 715 436 055 573 180 Sendre Helgeland . . l 35 430 69 990 126 20O 201 235 410 300 M 5 635 982 5 807 106 5 Oö7 249 5 143 197 6 761 880 Antal skrei opfisket i Nordland fordelt paa de vigtigste vær se tabel pag. 38 og 39. Til sammenligning hidsættes opgaver over landets samlede .fangst af torsk og udbyflet af biprodukferne.“ Fisk. l Rogn. Damptran. Anden M11lioner. Hl. H1. 1ever. 1907 . . 40.9o 37 0O1 39 8ö1 16 608 1906 . . 39.o1 44 883 35 97ö 12 834 l905 . . 38.2o 84 541 35 385 9 061 19O-I . . 41.ao 23 525 14 176 6 762 1903 . . 38.oT 22 734 2 337 5 73l 1902 ............. 38.-:a 31 816 20 937 17 675 Af de i Ovenstaaende aar opfiskede kvanta blev der saltet til klipfisk ca. 262Zɔ million fisk. Fiskere“ og udbytte ved Lofotfisket. NedeI1fOl’ hidsættes nogle tal for det egentlige Lofotfiske eller inden op§ynsdisj:riktet, det vil sige Af-ra Raftsupde“t tog-udg til Lofotodden. Udbyttet og antal af fic1§§cxci ved dette er indbefattet i“ -de ’tal, som angives for ski-eifisket, idet Lofotfisket er et skreifiske. I det egentlige Lofotfiske deltog, indtil for faa aar siden, den største del af Nordlands arbeidsføre mandlige befolkning. I begyndelsen af det 17de aarhundrede angaves fiskernes an- tal til 5000 og baadenes til 125O. 9000 mand antages at have fisket i midten af det 18de aarhundrede og 11000 i begyndelsen af det 19de aarhundrede. Til vinter-fisket i Lofoten kom omkring 1800, efter Rathke, ca. 2000 baade. «Antallet af baade er uvist, dog synes det at kunne anslaaes til over 2000 og antallet af fiskere til over 10000 efter 5 mand til hver baad.» “ Leopold von Bu(:h angiver noget høiere tal i 1807.