Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


36 NORDLANDS AMT. Baadenes udrust-ning i hele Nordland .- Der-at udrustede med x Antal C bude’ garn. line. sner-e. l redskaber. O “’“”’“’‘ 1905 . 7 774 2 536 3 867 l47 966 258 1904 . 7 590 1 313 4 816 l47 Ö97 717 1903 . 7 623 I ð59 4 O16 27O I 277 501 l902 . 7 492 2 362 3 8Ö5 V 337 lo 88l ÖY 1901 . Ö 943 2 634 2 782 204 260 63 l900 . 7 0ö7 ö 460 3 001 176 366 54 l899 . 7 369 2 790 3 733 l86 446 2l4 l898 . 8 687 2 527 5 556 264 93 247 1897 . 9 434 2 069 6 395 291 148 53l 1896 . 9 9ö7 1 614 7 277 349 189 Ö28 1895 . 9 723 1 795 6 810 o 467 373 278 Fangsffmæng(le a “f Skr-ei i Nordland:

 Antal c1c1-c1. ] LcVcP, bl. ncg1:, bl. “ Solgte hoveder-.

] e 190ð . . . W 19 540 33l î 36 198 e 2l 736 10 945 000 1904 . . . 21 036 904 19 420 “V 12 785 12 185 000 1903 . . . i 21 942 00l 9 076 13 604 15 803 000 l902 . . . . f 19 2ö6 251 32 607 16 921 l3 771000 1901 . . . . ’ 16 553 922 45 224 20 195 lO 391 1O0 1900 . . . l 11 615 201 36 503 13 105 7 585 00O l899 . . . . l 18 082 50l Ö3 977 24 -165 11 211 000 l898 . . . . l l7 391 100 l 38 489 23 709 9 507 000 1897 . . . . W 3l 719 500 64 439 34 840 15 520 000 l896 . . . . ‘ 24 67O 90( l 38 944 24 867 7 967 000 1895 ....... L 47 292 mo 60 rev ö1 må 32 Ö1s ooo Hvorledes fangSten fordeler sig paa de forskjellige fogderier, viser nedenstaaende tal, idet LofOtfisket angives særskilt: Den samlede jangst udgjorde i mængde:

Skr-elfisker1er. M 190l . “ W Lo1’otfisket ...... l13 O00 000“ Lofoten og Vesteraalen- udenfor opsy11sdi- st-rik tct . . Salten Nordre Helgeland . . ] Sondre Helgeland . l l902. 1903. 1904. 1905. -- - -- - e e e- Ë- e---ỳ--W-- 14 30O 000 13 700 000112 300 00O 13 500 00O 2 491 0O0 3 659 000 5 741 000 6 298 000ñ 3 331 000 28 0OO 18 0OO 412 000 245 0O0‘ 61 0O0 917 0O0 1 O64 0OO 1 5O0 000 I 470 000n l 460 0O0 118 O00 221 O00 589 00O 724 000 1 188 00O

16 ö54 000

19 256 000-21 942 ooo 21 037 0O0

19 Ö4o 0oo