Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/449

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ovEBNATUB1.1GE VÆSENER 0G ovERTRo. 439 Men til den anden sagde han: «Ben uden kjed paa, du skal lære at note, men -ikke at slaa.» Om morgenen var spegelaarene blevne til vakre violiner. Han, som lod være.at spise af spegelaarene, blev dygtig baade til at digte toner og til at spille dem; den anden blev tone- digter, men spillemand blev han aldrig. Dragen holder til i fjelde med dybe huler, som den under- tiden forlader-; om natten flyver den gjennem luften med en lang ildstrime efter sig. Ildkugler, som stundom flyver gjennem rummet, er drager, som har forladt sit tilholdssted i bjerget, hvor de ruger paa store skatte. Flere grotter i Nordlands fjelde kaldes «dragehuller». Paa det sted, hvor dragen styrter sig ned, kan man finde guld og sølv. “ Ved gaarden Søberg i Bø i Vesteraalen er en drage, hvorom Sche)mebøl beretter i 1591: «Her udi Vesteraalen i en fierding som kalles Bø-fierding ligger en gaard som kalles Søberrig, og hos samme gaard er et stort høyt field, som haver sit navn af gaarden og kalles Søber- rig field. Af dette field kand mand tiidt og ofte om sommeren see udfly et langt tingest, som er skaft ligesom en gloende brand. Dette seer mand om sommermorgenen udfly, og om aftenen kand mand see det komme nordvest af havet igien, og flyer lige ad fieldet igien, og saa snart som det kommer til fiel- det, saa bliver det borte og forsvinder, og sees ikke mere; om vinteren seer man intet til dette spøgeri, men alleneste om som- meren. Hvad det skall være det maa Gud viide. Dog alligevel er her mange udi den mening, at det skall være en drage som der skall ligge paa en stor hob penge, guul og søIv, hvilket ieg holder for et fabell, thi var det en drage, da kunde mand see gandske krop og lemmer. Det kand mand ikke, men mand seer ikke andet end et langt tingest som et haandklæde, og synes udi all maade som en gloende brendendes brand fare 10O favne høyt op i været fra havet eller jorden.» I maaneklare nætter farer der undertiden smaa ildflammer med stor fart gjennem luften. De har form af en soplime og er en drage; den er farlig, thi den kan spy ild paa folk. Paa det sted, hvor den falder ned, ligger en skat skjult (Mo). Ildkuglerne er drager. De har fugleskikkelse og bygger reder. I drageredet findes guld (Mo). Troldkatten eller smørk(1tten bruges af troldkjærringer til at fordærve andres kreaturer, saa der kommer hverken smør eller ost af melken. Troldkatten eller smørkatten suger melken af de kjør, som den vil fordærve.