Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/447

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


OvI:-:RNATUR1.1GE v.EsI:-:NER OG ovIZ-:RTRO. 437 nøgent menneske, hoppende paa én fod. Der er nævnt steder, hvor det er seet. D W Nøkken, j“ossegrimen og kværnknurWren holder helst til ved ind- sjøer, fosser og kværnhuse. De er nærmest dyreskikkelser, skjønt fossegrimen, der ved fosser og rislende bække driver paa med fele- spil, vel nærmest har menneskeskikkelse. Om kværnknurren, der har et gab saa stort som kværnhus- døren, er musikalsk, er vel usikkert; det er ham, som faar kværnkallen til at gaa, men er den uvelvil1ig stemt, saa er det den, som standser kværnen. Nøkken holder helst til i stillestaaende vand, fossegrimen ved fosser, og kvernknurren ved kverner. Nøkken har mange former; ofte har den skikkelse som en hest, og nykr paa oldnorsk betyder ved siden af nøk ogsaa flodhest. Det heder i Nordlai1d, at nøkken synger saa vakkert, at den lokker folk lige ud i vandet, og naar jenterne sidder paa elve- bakken, kan den komme som en vakker ung mand og lokke dem ned i vandet ved sin sang. Staal er det bedste middel mod nøkken. Nøkken er slem til at drage smaa børn ned i vandet. Man skal læse disse ord: 1Nykke, nykke naal i vatn, jomfru Maria kaster smal i vatn, du søk, seg flyt.» Man siger ogsaa : cNøk, nøk, naalkjyvI Par din var en staalkjyv.» Men dette er vistnok en forvanskning af de rette ord. Ogsaa paa multemyrerne, hvor der er tjern og pytter, holder nøkken ti1. Den kan gjøre sig stor og liden. Naar man plukker det første bær, skal man sige: «Nøk, nøk, nøk!» Da bliver man ikke taget af nøkken. Fossegrimen og kværnknurren er sjelden i Nordland, men Stor-aker nævner dem fra Mo i He1geland. Den, som vil blive mester i violinspil, skal julenatten, naar alle andre sover, gaa til kværnhuset. I kværnhuset gaar han ind og lukker døren efter sig. Ved midnat kommer ind en med to ben i haanden. Han sætter sig ved siden af lærlingen og stem- mer det ene ben, som er hans violin, det andet er buen. Lær- lingen gjør ligesaa, og nu følger slaat paa slaat, til lærlingen ikke orker mere. Om den, som hurtig lærer at spille violin og hurtig bliver flink, har folk sine egne tanken