Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/444

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


434 NORDLANDS AMT. og faaet op paa odden af kniven en knokkel af et menneske. «En bod er nok for hver gang,» svarer han. «Skyd et skud til,» siger bøigen til Per Gynt, men Per vidste bedre. Et skud til vilde gaa tilbage paa ham selv. Forestillingen er udbredt. I et sydslavisk eventyr slaar en mand, som kommer fra møllen, til et overnaturligt væsen, som forfølger. «Hug engang til,» siges der. «Engang har min moder født mig,» svares der. I et albanesisk-græsk eventyr siger en saaret drage: «Giv mig et hug til, saa jeg snart kan dø.» Men den yngling, som har hugget, svarer: «Min moder har født mig kun én gang,» og saa dør dragen. Da Svartesmeden havde stukket Lundemyrs-troldet (i As- bjørnsens Huldreeventyr), og det kjendte, at det vilde «te aa sælast», sagde det: «Stik og drag,» men smeden svarer: «Lad staa som staar,» og saa bliver troldet liggende. En præst i Øksnes blev skydset til Langenes af nogle finner, og de kom forbi næringen Delpen, som er farlig i uveir. Her er et skjær, hvor finnerne sagde, at draugen holdt til. Præsten sagde, der var ikke nogen draug til. Da de kom nær skjæret, hørte de et skrig, saa fælt, at intet, som lever, kan skrige saa fælt, men det var mørkt, saa de kunde ikke se noget. Præsten reiste sig op i baaden og raabte: «Alt, som har aande, lover Herren!» «l)et løgst du,» sagde draugen, «ikke jeg.» Siden bruger folk i Øksnes det ordlag: «Det løgst du, sa draugen, ikke jeg.» En mand reiste en lørdagskveld til kirken. Da han havde roet et stykke, blev baaden saa tung, som om han roede paa et stykke land. Han fik da se, at der sad en havdraug i baad- skotten. At jage draugen ud af baaden, er farligt; thi hvis man gjør det, bryder draugen baaden istykker Han roede af al magt og naaede med møie land, thi en baad med draug i er tung. Manden hentede paa kirkegaarden lidt muld og kastede den paa draugen. Da styrtede havdraugen ud af baaden, saa sjøen fos- sede om den, og morilden lyste som sølv, men draugen rev bag- skotten af baaden med sig. Beslægtet med draugen er vistnok den gammelofer, som hol- der til i Nyksund. I Nyksund ved Langenes i Vesteraalen kan fiskerne ofte, naar der skal komme storm, høre en lyd, som ligner oterens piben. Denne lyd kan høres overalt i været, under gulvet i ror- boden, under briskerne, i baadene, ja i nistekisterne. Men intet er at se, hvor meget man end leder. Det, som lader sig høre, er gammeloteren. Første gang hørtes det efter en stor sjøskade, som overgik rorværet. Baadene knustes under en orkan, rorboder og huse tog stormen og det oprørte hav. I et baadnøst var en ɔ