Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/44

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Skreigisket i hele Nordlands amt ]895-]9()5: FISKERIEH. 35

1905 l904 1903 l902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 V W AIlt3I 11c1:cxc. A1:1m ham-1c. IÏ姧§t;§’’Z§§;1;î’ Udbytte 1 n- ÈÈW“ 81 160 7 774 19 540 330 6 761 880 30 520 7 590 21 O36 900 5 143 197 31 006 7 623 21 942 000 5 Oð7 249 7 492 19 2Ö6 250 ö 807 106 5 943 16 553 922 5 635 982 7 0ö7 11 615 200 4 750 183 7369 1808250O 5438934 8687 17391100 38527ö7 9 434 31719 ö00 6 588 531 9 957 24 670 900 7 147 804 9 723 47 292 700 8 462 078 De her meddelte tal omfatter det hele skreifiske, baade Lofot flsket og andet ski-eifiske i Nordlands amt. Skreifisket sees i det hele at have givet et mindre godt ud bytte i en række af aar.W Der eri 1905 mere end 1000O mand mindre end i 1895, der er henved 2000 baade mindre, og ud byttet er i 1905 hele “28 millioner stykker skrei mindre end 1 1895. Derimod er værdiudbyttet ikke aftaget mere end 1.7 mil lien paa grund af de bedre prisen Antal “flskere og deres udrustning under skreijisket i Nordland- . D - 1905 1904 l903 1902 l901 19O0 1899 1898 1897 1896 l895 .. .« 3oÖ2o ....;131ooe ....;2 2e11s3 ....å; 329v1 Antal M Deraf udrustede med -A g 1g;(1agå,;J Med line ] fiskere’ garn. 1ine. sner-e. redskaber. og enere W I

  • 1 31 16O 11037 15 ser 398 a Ö46 s13

Ö -rVv 19 see 438 2 262 2 -1s3 v 23o 17 378 698 4 see 1 :336 “ 31167 1l ere 15 82:3x 935 2 663 171 13141 11571 491 1 oT4 2oe ’ 31 31s 16 636 12 én 46ö 1 482 161 13 987 15 948 ð42 11828 666 “ 38 v44 14 oÖv 22 Ö84 787 ð32 T84 - 41 e48 12 4oð 25 722 9:æe 884 l 1 701 §l 42 44Ö 9 464 29 oo3 1 116 1 1T3 l 1 e89 10 426 26 912 1 436 2 18o 8Ö4 . . .( 41807 Det sees, at antallet af fiskere med garn er tiltaget, hvilket sikkerligen skriver sig fra en almindeligere anvendelse af smaa garn; linefiskernes antal er aftaget, medens antallet af baade udrustede baade med garn og line er ti1taget.