Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


34 NORDLANDS A1uT. mandskab ikke kan tage op sine redskaber uden at skade andre baades redskaber, da skal de optages sammen af de mandskaber, som er tilstede. Er man nødt til at løse fra hinanden eller at kappe andenmands redskab, skal dette sammenknobes igjen. Inden midnat før søn- og helligdag skal alle fiskeredskaber være optagne af sjøen. Dog kan kongen efter andragende af udvalgsmedlemmer i Vestlofoten tillade afvigelse herfra. Tilla- delsen kan af kongen udvides til opsynsdistrikterne østenfor, naar andragende derom er vedtaget af udvalgsmedlemmerne. Har veiret været til hinder, kan redskaberne optages paa søn- og helligdage, dog kun i de nævnte distrikter. Dog kan kongen efter andragende tillade redskabers optagning paa visse af paaskens helligdage. Paa søn- og helligdage maa fra midnat til midnat intet fiske- redskab bringes i sjøen; dog er udsætning af alle slags redskaber tilladt langfredag og 2den paaskedag fra kl. 5 eftermiddag. Før 12te juni maa der ikke nedtages fisk af hjeld. Til at bygge rorbod eller hjeld paa Statens eiendom udsteder amtmanden bevillingsseddel. Boden eller hjelden skal være opført inden et aar efter seddelens udstede1se. “ Aarlig gi-undleie af rorbod eller hjeld paa statens eiendom er 40 øre for hver mand i rorboden og 6 øre for hver 100 fisk, som hænges paa hjelden. ’ Overøvrigheden beskikker fiskedommere, som fungerer som underdommere. FiSI(e1’e Og IIdbytl:el3 af SkreiflSkel3. Skreifiske foregaar i alle Nordlands fogder-ier, men det i Lofoten er, som nævnt, det vigtigste, og om dette gives der aarlig særskilt beretning. Ud- byttet af skreifisket i hele Nordland angives i fiskeristatistiken. De vigtigste fiskevær for skreifisket i Nordlands amt er: S(tJI(l-S’ll)l(Zl)(8)’ i Herø herred, Baa(lsføen i Dønnes og Nesne herreder, Selmer og Husø i Trænen herred, Valv(er og Myken i Rede herred og Fleinvær og Fugløvær i Gildeskaal herred. Saa er det alle værene i Lofoten og Vesteraalen: Brettesnes og Skraaue)?, Østn(1.qflor(len, Svolvær, Kabel:)aag og Stor-vaagen, Ør-sÞuaag, Ørsnes, Hopen og Kalle, He)mingsvær, alle i Vaagan herred; Vikerø, Hovs-und og Laukuik i Gimsø herred, Eggum, Borgevær, Kalværet, Sandø, Høines og Kvalnes i Borge herred, Stam- sund, Steine, Ure, Balstad i Buksnes herred, Nusfl“ord, S1md,. Reine og S(3Y’l)6(lgC)l i Flakstad herred, Værø og Røst i Værø herred, Hovd(?n, Nykvaag, Strøm.gjø, Lilleø og Vi”je i Bø herred, Laugenes og Nyks:md m. fl. i Øksnes herred, An(l()zes, Haugnes, Fiske-nes og Skarst()in i l)verberg herred. Det samlede udbytte af Skreifisket i Nordlands amt har været: