Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestIndhoIdsfortegneIse til anden och Picter-ier ............ .Eldre fiskerier ....... Fiske-ne og deres udbredelse . . Skre1en .......... LofOtfiSket .......... Love og Vedtægter ....... Fiske1“e og udbyt-tet af skreifisket . Fiskere og udbytte ved Lofot-fisket . . Sommerfisket og høst“fisket ..... Hav-fiske ............ Redskaber ...... Baade og fangstfartøier ‘1’ilvirkning ...... Laksefi sket i sjøen . . Hjemmefiske ..... Sildefiske ..... . . Ser-gværksdrift og stenbrydnlng . . Stcnbrydning ........ Husflld og lndustrl .... Baadbyggeri . . Tjæ1-ebrænding . . . Brænding af tare . . In(lustrielIe anlæg . . Handel og slxIbsfart . . . Den ældste handel . . Ispolitik og banSaf01-bundet . undrede og senere ..... en.sk.eh.ande“l eg. ldndfa:rel1and-el Side l “4 8 1 4 C G 34 37’ 59 78 83 94 100 119 120 122 145 165 18O 18-l 193 195 196 197 197 202 217 232 23Ö 246 263 271 272 272 277