Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/287

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BEFOLKNING. 277 I den sydlige del af Nordlands amt, fra grændsen mod Trond- hjems stift til Ranenfjord, har befolkningen omtrent udelukkende samme præg som den trønderske. Den omfatter de to norske hovedtyper, den nordisk-germanske mellemskalle og den blonde kortskalle. Det overveiende antal tilhører den første type. Fin- ner forekommer paa etpar steder i sparsomt antaI, flest i Hat- fjelddalen. Kvæner er der ikke. Blanding af norske med de fremmede typer er hyppigst kortskaller. Der forekommer ikke faa indflytninger fra sydlige egne i landet. De blaa øine er i afgjort majoritet i Nordlands amt. Af 224 mand fra forskjellige dele af amtet har 183 eller 8l pct. blaa øine, kun 10 eller 5 pct. har brune øine og 31 eller l4 pct. har grønne øine. Paa mellemskallerne og kortskallerne fordeIer øinene sig saaledes: B1aa øine. Grønne øine. Ex-une eine. Pct. Pct. Pct. MellemskalIer . . 85 l O 5 Kortskaller .... 7 8 18 4 Helt rødhaarede folk er ikke hyppige i Nordland; af 224 mand var der ikke mere end 4 eller 2 pct. med rigtig rødt haar; alle 4 havde blonde øine. Rødhaarede folk med brune øine er ikke iagttaget SpI’0g. De landskabsmaal, som tales i det nordenfjeldske, og som Aasen kalder den nordenfjeldske række, deler han i tre grene: den nordlandske, den indre trondhjemske og den ytre trondhjemske. Sproget i Nordland er hverken helt vestnorsk eller østnorsk; kjendetegnene er mere blandet end andre steder. I Helgeland, nærmest det trondhjemske, staar sproget i visse henseender nær det østlandske, saa at Bindalens maal staar nærmere den øst- landske sprogrække. Sproget i Bindalen kan saaledes betegnes som østnorsk, medens sproget nordenfor staar vestnorsken nærmere En del af Sør-Bindalen hørte ogsaa til 1852 til Nordre Trondhjems amt. En af de mest iørefaldende forskjelligheder mellem østnorsk og vestnorsk er den, at de østlandske landskabsmaal har den eiendommelige lyd, som kaldes det tykke l, som fremkommer derved, at tungen bøies mere tilbage og opad, som i dal, halv, kalv. Ogsaa det oldnorske rö som i garð (gaard) og orð udtales ofte i østnorsk som gal og ol. I Søndre og Nordre Helgeland forekommer tykt l, baade hvor der er l i det gamle sprog (som i dal), og hvor det tykke l er kommet istedet for det gamle rð, saaledes gal for garðr.