Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/251

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HANDEL os SKIBSFART. 241 Haudet under Lo-fot-flsket. Naar Lofotfisket begynder, men særlig mod slutningen af marts, da pengene kommer ind, møder der frem til fiskeværene alle mulige slags handelsmænd. Der handles da over- alt, i land som paa sjø, i rorboder og kramboder, i telte og skur. Dampskibene bringer kasser, fyldte med beklædningsgjenstande, tøier og luksusgjenstande, der pakkes ud og fremstilles til be- skuelse. Kræmmerne roser sine varer, mens de uafbrudt tramper med benene for kulden. Stilfærdige boghandlere gaar fra hytte til hytte med sine grønne blikskrin; urmagere, skomagere og andre gjør godeÞforretninger, talrige fotografer «tar af», musikanter blæser i sine messinghorn o. S. v. Der sørges ogsaa for aandelig føde af profeter og hjemme- lavede præster, emissærer baade for den indre og ydre mission, agenter for forskjellige dissentersamfund o. S. v. Paa boder hænger skilte1- med paaskrift: Her sælges varm og kold mad, melk, kaffe, brus. Det kan hæude, at brave folk, paa hvis diskretiou man kan stole, kan faa mere, end der staar paa skiltet. Handel drives ogsaa paa sjøen; her er flydende kramboder, hvor man kan kjøbe taugværk og manufakturvarer; korn og mel“ har flere af sørlændingernes fartøier ombord, og her er i enkelte vær flydende bagerier. Saltet skjæl tilføres i større mængder fra Vestlandet og be- nyttes som lineagn. Somme aar gjør Skjælhandlerne gode for- retninge’r; de har faaet indtil 30 kr. for en fjerding agn. De omreisende handelsfolk sælger mest kontant under Lofot- fisket, de fastboende sætter ofte ud paa kredit, til fisket er slut. Urhandlerne, der ogsaa kaldtes urjøder, hørte ofte til folk af mosaisk troesbekjendelse, og de drev gjerne sin geschæft om søndagene. Naar mandskaberne i rorboderne nød sin middagsro efter de anstrengende dage, sloges døren op, ubudne trængte ind fremmede mænd, som med fremmedartet skingrende stemme væk- kede de sovende, idet de raabte ud sine ure. Urene var ofte af ringe værdi, i mange tilfælde dog brugbare. Omj’ørselshan(lel omfatter blandt andet den gamle skræppe- handel og Salg fra fartøi eller baad, midlertidig opførte eller transportable boder og telte eller andet midlertidigt oplag eller udsalgslokale, der af sælgeren kan benyttes som saadant til enkelte tider af aaret. Af interesse for fiskeridistrikterne er den bestemmelse i handelsloven af 1907, at lommeure ikke af nogen maa sælges- ved omførsel. - 0mførselshandelen med ure har været en ulempe for folk- H - Nordlands amt I.I.