Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-IUSFLID 0G INDUS’I’RI. - 19l De egner sig til drivgarnfiske paa havet efter sild sommer og vinter, er tjenlige til garnbaade under skreifisket om vinteren, og til at drive torskefiske med liner under anvendelse af doryer paa Svendsgrunden om vinteren og paa Finmarken om vaaren, eller til at drive havfiske efter kveite, lange og brosme om sommeren. For denne mangesidige bedrift aaret rundt kom den gamle storbaadtype, fembøringen, tilkort. Den gamle nord- landsfembøring forsvinder efterhaanden og afløses af former, som bedre svarer til de nye behov. At der i Nordland hersker famlen i valget af de nye typer, viser den samling af varierende baadformer, som om sommeren kan samles under drivgarnfisket i Vestfjorden. Blandt drivgarnsflaaden indtager de aabne sneiseilsbaade endnu en ganske fremtrædende plads; de tilhører listerbaadtypen, er forsynede med rummeligt hus forud til folkelugar og til kogerum, og har i regelen agterud et mindre dækket og indklædt rum for opbevaring af redskaber. De har fast balIast. Mange af disse baade er indført til Nordland i færdig stand fra Hardanger. Ogsaa i Nordland, især i Vefsen og Salten, leveres i den senere tid gode listerbaade. W Som garnbaad er den aabne listerbaad en velskikket ba-ad. Men paa havfiske og til drivgarnfiske efter storsild om vinteren maa baaden forsynes med helt dæk. Det er iførste række prisen, som har medvirket til, at den udækkede listerbaad har afløst fembøringen, og at ikke dæksbaad anskaffes med en ga11g. En ny listerbaad med hus, seil og rig af passende størrelse til stor- garnbaad paa Lofoten koster omkring 1000 kr., en dæksbaad, noget større, om den end er klinkbygget og med lignende udstyr, kommer i den dobbelte pris. Om end fembøringen maa vige for de nye krav, saa har de mindre baade af nordlandsbaadens ældgamle type udsigt til at hævde sin plads. Ot1-ingen er fremdeles almindelig benyttet som Iinebaad paa Lofoten, og sandsynlig vil den længe holde sig. De mindre baade af nordlandstypen vil ogsaa hævde sin plads som daglinebaade under Østlofotfisket, ved seifisket om sommeren og ved det daglige hjemmefiske. Som letvindt og hændig skyds- baad vil den være at finde overalt i Nordland og Finmarken endnu i lange tider. Udviklingen gaar dog neppe i forøget anvendelse af lister- baade under den nordlandske fiskebedrift; den synes sammen med fembøï-ingen at maatte vige pladsen for.dæksbaade. En til de forskjellige br11g for nordlandsk fiskebedrift velsk“ikket storbaad maa være forsynet med dæk. Dette krav vil efterhaanden lede til, at ogsaa bygningen af listerbaade snarere vil sees at være i aftagende, og til storbaade vil blive anvendt dæksbaade.