Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/195

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HUsFm1) 0G 1N1)UsTB1. 185 skibsjægter, hvilket byggeri de drev i Saltenfjordens bund nær sjøen. 8 a 9 saadanne smaa og store fartøier var under byg- ning, da Schnitler var der. Disse fartøier kjøbtes ei alene af folk i Nordland, men og af folk længere borte fra. Bønderne brugte alene øksen at tilhugge baade planker til jægter og bord eller brætter til huse og baade; de kjendte ikke noget til sagbrug. Sehnitler mente, at det kunde være godt, at her var en bondesagmølle til at skjære 4, 6 og flere brætter af en sagstok, hvoraf de ved øksen kun fik 1 eller 2. Herved ødelagdes megen skog, som ved en sagmølle kunde spares og komme til nytte. Det var kongens almenning, hvoraf bønderne tog sit tømmer, og skogen var, saavidt bønderne var gaaet med øksen, allerede tem- melig aftaget; dog, tilføier SChnitler, «vil dette Saug-Brug kun være at forstaae om Bords Skjørsel til indenlands Behov hjemme i Nordland, ei til Udførsel ud af Landet, i Henseende at i denne Provints Skougene ere rare, og ved See-Kanten og paa Øeme deraf ingen haves». Baadbyggeriet har været drevet som husflid, især paa gaar- dene omkring i skogbygderne, tildels flere mil op i landet. Det er den gren af husfliden, som lønner sig bedst. Det er i skogbygderne Bindalen, Vefsen, Hemnes, Mo og Saltdalen, at der bygges baade. Ranen og Saltdalen staar øverst; alle baade fra Ranen er af gran, alle fra Saltdalen af furu. Furubaadene fra Saltdalen er stærkere, men samtidig tyngre end helgelandsbaadene. De af gran byggede baade er lettere og elegantere end saltdalsbaadene og ansees i regelen for at være bedre seilere. Hver af disse baadtyper har havt sine særegne fordele. Baade fra Saltdalen var solidere, de fra Ranen lettere og vakrere. I 1887 byggedes den første listerbaad i Saltdalen paa 1OO tdr. Nu bygges sjelden en fembøring, medens der tidligere kun byggedes nordlandsbaade. Nordlandsbaadene tjærebrædes, men tjæren blandes først med harpiks, linolje og terpentin, forat baaden skal faa en glindsende fin farve og glide let i vandet. Det øverste bord, ripen, er grønmalet med rød og hvid rand, og stavnene er sorte. En nordlandsbaad, som den ligger paa vaagen, høistavnet og ravfarvet med malede riper, er vakker, og folk vil gjerne have baade med vakre linjer og stolt reisning. Paa ytte1-siden af Lofoten benyttes under fisket nu næsten udelukkende listerbaade. Almindelige linebaade, som laster fra 3O til 40 tdr., leveres fra Saltdalen uden seil og rig til en pris af 3O0 kr. For garnbaade, der kan laste optil 70 tdr., faar man