Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/188

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


17 8 NORDLANDS AMT. undertiden er den hvid. Dolomitmarmoren er almindelig les og ubrugelig nær dagen. Salgsværdi af plader til fag-adebe1æg, polererede paa frem- siden, var pr. m.2 flade. 2 cm. 3 cm. 4 cm. 5 cm tykke-. Hvid, lidt graaskyet . . 14 kr. 16 kr. 18 kr. 2O kr. Ren hvid .... . 15 « 17 « 19 « 22 « Almindelig kulørt . . . 19 « 21 « 23 « 26 ‘x Blokke, 2O-25 cm. tykke og sagede paa 6 sider, hvoraf en poleret, pr. m.2: hv1(l, lidt graaskyet. ren hvld. U ku10rt. 39 kr. 46 kr. 5O kr. Ved Leivset marmorbrud i Fauske var brydningsudgiften for marmor til Bodø sindssygeasyl 22 kr. pr. m.3 færdige pIader, leverede ved bruddet, med forsiden af blokkene «kantsat:), og bagsiden og endesiderne grovt tilhugne. En oversigt over forekomster af stenarter, som kan tænkes at blive udnyttede eller er udnyttede, gives nedenfor. I Brønnø er gamle kværnstensbrud ved gaardene ?Skomo. 1Skille og Eidet. I Ve1fjorden er der marmor af forskjellig be- skaffenhed; dels ren hvid, vakker marmor, dels blaa og graa 11lill’IIl0l’; nogle steder er den fast, andre steder løs i kornet. Ved Hegge har et engelsk selskab brudt marmor her omkring 1880. Marmor og kalksten er der paa mange steder i Tjøtta her- red; saaledes paa ().ffersø graablaa marmor ved Leirv1ik, hvid marmor ved Indre .-1akvik, rød marmor og grøn marmor ved Kvalnes. I Vefsen brydes klæbersten til domkirken i Trondhjem ved Rjm-naali, ligesom klæbersten forekommer ved Vikdal og ved St(1iuhaugen. Opunder Børge.fleldets sydøstre afhæld er der brudt brynesten, som her er en hærdnet skifer. Marmor og kalksten forekommer paa mange steder i Vefsen; saaledes hvid marmor ved Granaas, Halsoen, Dolstadaasen og Nordre Remmen. Marmor og kaIksten optræder mange steder i Hatfjelddalen (se bind I, pag. 16O). I Alstahaug er der mægtig kalksten paa Alste)men paa begge sider af de Syv søstre. I Stamnes forekommer uren kalksten ved Leirj-jorden og J[(’l.-SZIf).O7’(Z8)l, paa SlI)l(YO6’R, ved Hellesm“k er hvid marmor. Skifer er brudt paa ]-Iorm1esod(Ien. Ved Bø-(Ial og Skareti Nesne er mægtig kalkspatmarnior. I Hemnes er der mægtig kalksten med marmor flere steder, som Ved 11’øssaa og Mula, videre fra Luklvatn til Elvsjjord, ved Sc1(j1-li; blaa marmor er der ved V(1(Iaa.