Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/174

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


164 NORDLANDS Amt Ved Frostmo ved Valnesvatn forekommer kobberkis, svov1kis og tildels ædlere kobberertser. Ved Krogremmen i Bodin er der svovlkis. I Skjerstad ligger den temmelig betydelige jernforekomst ved Næverhaugen. Ved Breivik under gaarden Utvik i Skjerstad fore- kommer arsenikkisførende kvartsgange. I Fauske ligger det før omtalte Sulitelma kobberværk med mange gruber. I Saltdalen forekommer mo1ybdænglands i ])“ærdalskampeu nær Lerjordfa1d; den har været enstand for drift. Baldoivi kobberforekomster i Saltdalen er to malmstrøg, der ligger i en fortsættelse af nogle af Sulitelmaforekomsterne. Ved Os i Saltdalen forekommer kobberkis stærkt blandet med magnet- kis. Rauflaugets kobberforekomster er faldbaand Ved S-itasjavrre i Sørfolden ved den svenske grændse er anmeldt forekomster af kobberkis. Paa Maaløi Ledingen forekommer nikke1holdig magnetkis. I Hammerø er der forekomster af kobbermalm i Hundem-uten nær Tilthorn og mellem Sørvik og Tiltvik. Jernmalm forekom- mer ved Tysnes og KvitdaL9tuven. - I Tysfjord forekommer jernmalm ved 1S‘to‘1îjord, 8 km. syd for Kor-snes. I Baurifleldene og Bangi;9“eldene i Tysfjord nær rigs- grændsen er der skjærpet paa kobbermalm. Ved Lillebotn i Tys- fjord forekommer kobberertser. I Bugfedalen, 10 km. fra gaar- den Forhaug, forekommer kvartsgange med kobberglands. ILødingen har forekomster af kobberholdig svovlkis i J[elke- dalen i H-]dfjord været gjenstand for drift. Jernmalm forekommer nær Forsaa i ;ZEdfjord. Paa Hinnøen er der i Ledingen jernmalm ved Hus-jord, Som- merset og i Kanstad[jorden; i ()ksj)or(l er flere mindre forekomster af kobberkis. . I Evenes forekommer jernmalm i temmelig stor mængde paa begge sider af Ofotfjorden. Det er jernglands, jernglimmer og magnetjernsten i skifer og kalksten, saaledes paa sydsiden ved Aspevik, i Haajjeldet og ved Bo og paa fjordens nordside ved 1S’frand, Bergvik og flere steder i Bogen Jernmalm forekommer i Ankenes, saaledes ved Veggen, Bakke- jord, Hexy“angen og flere steder. Ved Laks-aa er forekomster af kobberkis med svovlkis og magnetkis drevet under navn af Lila1?ds g-ruber. Zinkblende og blyglands er fundet paa Skogsø, i Haaffeldet og i Skaamesdalen. Ved Taarnsfa(losm er drevet paa kobberkis og ligesaa ved Olalemmen i Forsaamarken.