Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


F1s1(ERrER. 137 Det rige garnfiske var da aftaget. Den 11te september hed det, at der var fisket ca. 20000O ma-al, hvoraf 40 0O0 var saltet. Prisen var da faldende, 7-8 kr., da alle kjøbere var fuldlastede. Der var til sine tider saa fuldt af sild, at man kunde øse den op af havet med en hov, og den gik saa tæt, at den vendte baadene. Der kastedes saa fuldt af sild, at det hændte, at denne lagde sig paa noten, saa denne sidste, uagtet den var ny, rev- nede fra korkene og sank. Indtil 2O nøter bandtes sammen, dels i rad, dels, da der var dybt, under hverandre, og saa droges det hele ind paa grundere vand mod land af dampskibe. Den 17de september ødelagde storm 5 stæng med 15000 tønder sild. I den følgende uge tog flsket af; den 26de var kun sat etpar mindre laase. Først i oktober gjordes atter større stæng, og fuldlastede fartøier afgik daglig, medens nye kom til, og det var derhos godt garnfiske; men salg var da vanskelig paa grund af den megen sild, og prisen sank til 4 kr. Midt i Oktober tabtes atter meget sild ved uveir; der antoges da at være saltet 2000O0 maal, og at 50000 maal da stod igjen i laasene. Udi november var sildefisket slut, og der var da, som nævnt, fanget 375000 hl. sild. Da der først i september stod stæng i stæng hele fjorden indover lige til bunden, indfandt der sig først en mængde kjøbe- fartøier, især da det var ualmindelig fed og Pen sild. Handelsboder af lærred voksede snart frem, med handlere i tylvtevis og var-er i mængde. Der betaltes kr. 1.00-1.2O for virkningen af en tønde sild, og sildekverkersker og sildesaltersker indfandt sig fra alle kanter. Notbaserne sluttede Overenskomster af forskjellig slags, saa opgjøret blev meget vidtløftigt. Damp- skibe, store og smaa, kom og gik hver dag med tønder, salt og sild og folk. Mangelen paa husrum var stort, saa mange boede i telte eller kamperede under aaben himmel, men de mange tusen sølvblanke sild, som skufledes op af det gavmilde hav, holdt folk i hnmør. Alskens kjøb og salg foregik, og mangelenpaa smaa- penge blev stor, saa alle vilde veksle. I sildefjorden indfandt der sig en hel del ungdom, og mange kvinder fandt beskjæftigelse ved tilvirkningen, saa det gik livligt til.’ Ved siden af de mange virksomme folk kom der ogsaa løse personer-; violinister, harpespillersker, sangerinder og hornkvartetter lod sig høre fra morgen til den sildige aften, emissærer fra mis- sionen truede den lystige ungdom med helvedes ild, spil og lotteri trivedes, og det ulovlig solgte brændevin blev utilbørlig dyrt; slagsmaal med blaa øine og buler i panden forekom heller ikke sjelden. I december maaned laa atter kysten øde, idet kun ben- rader af telte, optraakkede stier og mudderpøle mindede om den virksomhed, som knytter sig til et rigt sildefiske.