Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


94 NORDLANDS AMT. En af de vigtigste fordringer til fiskerbefolkningen er, at fisken bringes iland fuldkommen fersk; dette er nødvendigt for at skaffe et godt salgsprodukt. Kun fersk tilvirket bliver fisken en første klasses vare. Der fi.ndes faa steder, hvor-, som i Norge, fisken daglig kan bringes levende eller fersk iland, men hos fiskerbefolkningen er ligegyldigheden ligeoverfor denne natur- lige fordel indgroet. Ganske fersk fisk er det, selv under Lofot- fisket, vanskeligt at faa. Tilvirkere betaler samme pris for fisken, enten den er fersk, eller den har staaet død paa red- skabet 2-3 døgn. Synkenoten er et redskab, fra hvilket fangSten maa bringes levende iland, og der vilde følgelig blive et meget bedre produkt. Ved forbudet og vedtægten afskjærer man smaafolk fra at slaa sig sammen fire og fire baade for at drive med synkenot, og derved kanske fiske bedre end baade liner og garn. Selv for dampskibene med sine doryer vil dette redskab blive fordelagtigt under visse Omstændigheder Baade og fangstfa.rtøier. No1-dIa11dsbaaden er en 1-obaad, som i urgammel tid har faaet form, lempet efter Nordlands na- tur og fiskerier. Nordlandsbaadene har forskjellige størrelser, men formen er den samme. Den er lang i forhold til bredde, har høie stævne, og forstævnen ligger noget bagover; baaden er lav paa vandet, skarp baade agter og forud, flad i b1mden og sammensat af tynde, smekre materialer. ;Esingen ligger ikke langs overkanten af baaden, men saa lavt, at den næsten er ved vandgangen og paa indsiden af bordene; det øverste bord rager over æsingen, og paa dettes indside fæstes kjeipen. Efter størrelsen har de for- skjellige navne. Mindst er kj(eksen med to par aarer. Den kaldes f(ering paa Helgeland, et rigtigt navn, da det vil sige firæring eller en baad med fire aarer. I Lofoten og Vesteraalen kaldes den kjæks. Noget større end denne er den baad, som i Lofoten kaldes jtering, og som har tre par aarer. Den kaldes i Nordlands sydligste distrikter seksring, som betyder en ba-ad med seks aarer eller seksæring, og dette navn er ogsaa rigtigt, efter antallet af aarer. Kobbromsbaa(len eller halvj“emtrøming har 4 par aarer, og otringen, o: otteæring, som oprindelig havde otte aarer, bar senere ofte ti. Dette er den endnu anvendte linebaad. Disse fire slags baade vil vistnok endnu holde sig længe, men fem-børingen, den største, synes at skulle fortrænges. Dens navn er det samme som det gammelnorske byr(lingr, Som imidlertid var nav- net paa et l1andelsfartøi. Fembøringen havde tidligere fem, senere seks par aarer.