Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Piskerier. Nordlands amt har af alle landets amter det største udbytte af sine fiskerier. Fiskeri er en hovednæringsvei og ansees ofte for hoved- næringsveien, hvilket dog er feilagtig, thi jordbruget giver større udbytte. Til sammenligning hidsættes værdiudbyttet af fiskerierne for 1905, l902, 19O0 og 1895 i de af landets 6 amter, hvor der fiskes mest. Udbytte a j’ -flskeri erne .-

Nordlands amt . . Finmarkens amt . . Romsdals amt . . Stavanger amt .... Tromsø amt ..... Nordre Bergenhus amt 1905. 1902. 1900. 1895. lKr: N :- -M Kr. Kr. l 8 368 093 8 675 925 8 33O O85 1l 430 177 6 426 855 4 527 678 ö 422 275 2 759 07ö 3 795 491 4 937 255 5 O4O 238 2 11151:3 2 654 699 2 32O 628 3 498 725 984 509 661 229 2 133 325 1 342 789 846 981 1 646 918 2 088 204 1 250 32ö 656 018 Udbyttet af Norges fiskerier angives i det hele for lavt i fiskeristatistiken efter de mængder fisk, som udføres. Nordlands amt giver altid det største vær-diudbytte, derefter kommer Finmarkens amt, om end værdiudbyttet for Romsda1s amt enkelte aar kan være større end i Finmarken Det maa ikke glemmes, at megen fisk i amtet fiskes af folk, der bor udenfor amtets grændSer, ligesom nordlændinger igjen deltager baade i loddefisket og sildefiske udenfor amtets grændser. I - Nordlands amt I1. C O