Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

74 LISTER OG MANDALS AMT. 0verført kr. 3 260.00 GrundIeie af kommunens eiendomme ..... » 450.00 Vandafgift ......... —O l 000.00 Mulkter. . . . . » 100.00 Til udligning . . » 60 500.00 Kr. 65 3l0.00 Udgift: Tilskud til fattigkassen ..... . kr. 10 500.00 -—»— folkeskolen .... . » 9000.00 -»— middeIskolen . . . » 1200.00 -»— skolernes fælIeskasse . » 3 OO0.00 -»—— elektricitetsværket . » 15550.00 Kirkevæsenet ....... ) 4 578.09 Brandvæsenet . » 5 640.00 Veivæsenet . . . » 850.00 GadebeIysningen .... . . *— 1 100.00 Fængselsvæsenet ............ » 203.86 Bran(lkontingent for raadhuset, basarboderne og sprøite- husene .............. ) 85.52 Bidrag til skydsstationen . 100.00 Avertissementer .... » 350.00 Lønninger ....... » 1 650.00 Veirtelegrammer ...... 50.00 Steidels enke for afstaaet ølret .... 401).0O Grundleie .............. l9 .0O Vedligeholdelse af ko1nmunens bygninger .... 1) 200.00 I11dlægning af elektrisk lys i kateketens leilighed kr. 400, hvoraf paa indev. aars budget. . . » lO0.00 Do. i Skolebygningen kr. 850, hvoraf paa in(lev. aars budget ............ » l()0.0() Afdrag og re11ter af kommunelaan: a) Laanet af Ve 97 kr. 150 0OO, rest kr. 143 300, renter kr. 5 732, afdrag l800 =—— kr. 7532.00 h) Laanet i Aaen Sin-e pengeforening kr. 3000O, renter ..... » 1500.00 (—) Andre laan kr. 2000(), re11ter. . » l0O0.00 -—— e — )) Antagelig underskud fra forrige aar . § Tilfæl(lige udgifter ...... » kr. 10032.00 2 500.00 l l0l.53 65 310.00