Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/720

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sTEnBEG1sTEB. 709 Stokke (Spangereid) . . II 386, Stokke (Vanse) ..... Stokkedalsl1ei ...... Stokkelan(l (Laudal) .... II Stokkeland (Nordre Undal) . II Stokkeland (Sogne) I 63, II 133, 179, 186, 188, 190, l92, 19—l, Stokken ........ II Stokken fyr ...... I Stoksund ....... II II II St. Olavs kilde (Grindum) . I St. Olavs kilder (Holme) . . I St. Olavs kilde (Konsmo) . . I St. Olavs hestesprang . . . I St. OIavSvar(len . . . I 29, II StolsiZjeld ....... II Stolsfjorden. I 44, l16, II 592, Stemmen (Kvina) ..... I Storaaen (Mandalselve11) . . I Storaaen (Siredalen) .... I Storaager (Halsaa og Hartmark) S II StOraageren (Hægeland) . . II Storamyre11 ..... II 328, SIOI’I)I’II’.Rl111IeD ...... I Stordalen (Aaseral) . . II 318, Storefield (Fjotlan(l) .... II Sto1—e1jeld (Holme) . . . Store Gjæve . . . . I Store Haao fyr . . . . I Storemyr (Oddernes) . . . Storesteinvatn ...... I Storesto ........ II Store Stoa . . . II 533, 548, Storevatn (AaseraI) I 16, l53, II II II 32—l, Storevatn (Hægebostad) . . I Storfjeld (Lyngdal) .... II StortZjeld (Siredalen) .... StorUeld (Vanse) . . . I 28, Storheia (Nes) . . . . . Storknuten . . . . . Sto1—strømmen ...... Storvatn (Siredalen) . I l54, II Storvasknuten ...... II II II II I II I Storoen . . . . .... Stoveland I 318, II 246, 25O, 251. Stoveland, nedre ..... II Straalefoss . . .... II Straalosheia . . . I l6, II Straalostjern ...... I Strai .... I 562, II 1l8, Strai, nedre ....... I Strai, ytre II 116,124, 125, 126, Strai, øvre ..... II 116, Straivatn ........ II 392 433 549 278 354 272 106 539 97 468 75 468 468 463 5I5 596 143 l3O l47 2l4 I51 33O 446 3l9 532 2—II 107 54l lI7 I—I5 59—I 621 326 138 485 633 40l 593 637 125 641 322 I5I 252 253 34O 636 l6 l31 506 127 126 III Strandel1ei . . Straudeli . . Strandelifoss StrandS1jorden . Straumaland SII’RIIl’l10I1 . . fStraumi . . Straumland . . Straumslan(l . Stn-Island . . Struben . . . Stromme, ytre. . Stromme. ovre . Stromsund . . Stul)efOss . . Stul)sta(lstoden . Stueland .... Stuestol .... Stúfsstaðir (Holme) St1ifsstaðir (Øvrel)o) StúfSvik (Holme) . U C ɔ O Stúfsv1’k (Spangereid) . . . SIúI“IlIHlI(I . . . Stuln11d .... Stulestad. . Stumpaase11. . . Stupstad .... Stusvig (HoIme) . . . . . II II 619, 629, . . . . II . I 116, II . I 603, II II 400, 403, . . . . II . I 603, II . II 418, . II 348— . . . I . . . . II .II103,10—l, . . — . I . . . II . II 167, . . .II II II II II II II II II . . . . II II 163, I64, . . . . II Stusvig (Spangereid) . . I 119, II StuSvig (Sondre Undal) . . II Stuso ..... ....lI Stutl1oml1ei . . . . . II Stykkene . . . . II Stypsta(I . . . . II 252. Stoitlan(l ........ I Stole (Lyng(lal) ..... II Stole (Son(lre Undal) . . . II Stole-heia .... I 28, II 110, Stolen (Siredalen) .... II Stolen (Sogne) . . . I 538, II Stolen, ytre (Herred) . . . II Stolsl)ækken ...... II Stolsheia .... . II Stolskniben . . II Stolsvatnfoss . . II Stotaasen . . . . I Stovlevatn ....... II Suggenesl)ugten ..... II Suleskar I 42, 222, II 646, 659, Sundbo ...... II 293, S1111c1c (Nes) I 25å, II 598, 60I, Sunde (VanSe) . . II 419, —l2O, Sundene (Spind) ..... II Sundet (l3jelland) ..... II Sundet, lille (Bjelland) . . . II 321 641 609 596 603 -I42 106 606 431 350 455 IO6 I06 ll9 260 292 502 5I0 251 I64 251 389 279 502 l60 13—I I68 252 392 37l 211 318 205 257 458 512 376 135 658 181 466 633 1IO 485 156 455 549 404 660 305 603 426 48l 295 302