Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/704

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sTE1)BEG1sTER. 693 Lichnes ..... . I Liðaland (Liknes) . . II l.iðandi . . . . . . . I Liðandisnes ..... . I Liðarland (Siredalen) . . II Liddragaa ....... I Lie1and . . . . . . . II Lien (Holme) .... II 251, Lien (Ve1mesla) . . I 466, II Liene (Oddernes) ..... II L1he1a ......... II Liknes I 5, 7, 8, 9, 1l, 12, 26, 183, 191, 384, 563, 605, II 483, 509, 513, 531, 547—569, 570, Liknes bro“ ....... II Liknes gaard . . II 554, 557, I.iknes kirke . . II 565, 568, Liknes præstegaard .... I Liknes sparebank .... II Likningstjer11 ...... I Liland (Bakke) ..... II LiIand (Sireda1en) II 653, 655, LiIandsdal ....... II LiIandseIven .... I 146, Liland smør— og ostesætteri II Liland ysteri ...... II LiIleaa (bie1v til Kvina) I 144, II 531, 532, 547, Li11eaa (bielv til Lygna) . . I Li1leaascn ..... II l71, Lilleelve11 (Kvinesdal) . . . I LiIlehavn ...... I 119, Lil1emoen ....... II Linakr . . ., .— . . II Linborgheia ..... . II Lindaase11 (I—Iittere) . . . II Linda1 ..... . II Lindeaasen (Søgne) .... II Lindebø ........ II Lindetjeld (Aaseral) . . I 17, II Lindetjeld (Nes) ..... II gaard (FjOtland) II 536, 544, ysteri ..... II (Fjɔ11a11c1) I 143, II I.indeiand (Nes) ..... II Lindeland (Siredalen) . . . II indclandsstryk . II 61å, 83 LindeUeld Lindcfield Lindeland L .... Lindcli .... II 612, Lindesnes I 1, 12, 15, 35,, 291, II 380, Lin(lesnes fyr I 2, 538, 541, 543, II Lindholmen ....... I Lindiland (Fjotland) .... II Lindiland (Siredalen) . . . II 23 561 21 21 654 I44 56l 258 144 128 637 62O 568 564 579 62 554 5l0 6l9 658 633 147 647 647 549 141 l82 43 538 554 562 322 58l 392 171 132 318 593 546 537 541 598 639 640 617 387 383 34 541 654 Lindlan(l (Holme) II 216, 250, LindIand (Laudal) .... II LindIand (Vanse) ..... II LindIi ..... . II Lindtrapfoss . . I Li11dvatn. . . . . . II Linekra . ..... II Lfngerði ........ II Linjord .... II 315, 330, l.inIand (Fcde) . . . II 562, Li11land (Liknes) . II 55l, 556, Linland (Siredalen) .... I Lfnland (Fede) ..... II LfnIand (Ho1me) . . . II Linla11d (Liknes) . . . II LII1IfiI1dSI.I’aIlde11 . . . II Li1memyren . . . II Lint-jern . . . . II Lfntó . . . II LisIetten . . . II LisIeVatn . . . I Lista . . . I Listaeið ........ II LiStasýsla ...... I 2O, Listeid I 33, 67, II 400, 405, 408, 429, 435, Listeið ........ I Liste-land ....... I Liste-lelm ....... I Lister I 1, 45, 83, II 400, 405, 415. Lister baadhavn ..... I Lister fyr I 538, 542, 544, II Listerfiorden . .I 116, II 405, Listerlandet . I 31, 33, 58, 385, Listi . . ..... I 2O, ListøI . . . . I LitIand . . . .II Litle Lygue. . . I Lit1e Olas vatn . . . I Livatn (Finsla11d). . . . II Livatn (Hægebostad) . . I Ljosaaen ..... . II LjosdaI ..... . II Ljosevatn . . .... II Lj0sIand ........ II Ljoslandsdalen . II 319, 320, Ljoslandsvatn I 153, 336, II 3l9, 324, 326, 330, Ljótolfsst9ðul1 ...... II Lodshavn . . . . II Log (Fj0tland) . . e. II Lug (Siredalen) . . . I Loga .... . . . II Loge .... . II 598, Loge kana1 . . . I 509, Logedalen . . II 462, 258 281 408 512 129 644 562 562 334 575 562 146 576 251 560 576 99 562 562 296 17 20 430 24 442 20 20 20 416 I l9 417 596 405 45 76 466 138 I6 283 242 322 653 535 330 327 337 616 416 541 42 529 602 5l3 463