Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/693

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

682 Hillarsund ......... I Hille . . I 35, 2l7, 220, II 205, II Hillegaren ..... I lO9, Hilleknuten ..... I 29. II Hi1levaag . . . . . . I Hilley . . . . . I Hi1ø . . . . . II Hilølmtten . . . . II Hiløsun(l . . . . . II HiløVaag ..... . . . II Himmerigsheia . . .... II Hi11dersland . . . II 489, HisaaS .... . . . II Hisknuden ......... II Histel ......... I 52. HItr . . I 20, II 559, 561. 579, Hitra ........... II Hftra kirkja ........ II HItrar ........ II 579, Hitteraaen ......... II I—litterø I 5, 7, 8, 9, l1, 15, 23 26, 3l, 32, 33, 184, 191, 21 220, 307, 383, 384, 458, — II 399, 560, Hittere kirke .... II Z 7. 552. 590, II Hitterø sparebank ..... Hitterøheien ........ II Hitterøsundet I 32, 112, 1l7, II Hitterøsund fyr ...... I Hjalmsáss ......... II Hjalmsland (I.audal) .... II HjalmSland (Lyngdal) .... II Hjalmsland (Nordre U11(lal) . II Hjemlesta(l (I3jelland) .... II Hjen1lcstad (I.iknes) .... II Hjon ........... I Hj0rtelan(l ......... II Hjǫrtudalr ......... II Hjǫrtuland (Halsaa og Hartmark) II l-ljǫrtulaud (Søndre Undal) II HOI)I)3i1SIilI1(I . . . II 525, 527, II HobbeSland ........ Hol)elelven . . .... . I Ho(l(le(lalsnuten . . . I HO(II10i1iI .... . . I HO(II1OI1l)’I’ . . . . II HO(l11esanden . . . I Hof ...... . . . I HogganVig . . . II 212. l-logneland . . . . . I Hognestad . . . . I Hogsaaen .... . . II Hogs(—IV brug . . . . . II l-logStad (Helleland) . . . . I Hogstad (Hitterø) . . . . II 579— LISTER 0G MANDALS AMT. 21 209 382 632 538 21 197 197 l99 199 145 505 307 593 352 589 560 590 589 56l 592 592 586 58O 582 542 l51 279 503 3—l9 282 563 (i05 2l5 25l 21O 370 569 525 342 16 l3l l4l 70 609 215 6O0 600 377 364 510 59O Hogsta(l (Nes) . . . . . II Hoksvatn . . . . . . II Holebæk . . . . . . I Holeimr .... . II 2—l1, Holeims kirkja . . .... II l-loleimSlan(l . . . . II Holevoilen ......... I Holma .......... II Holme I 4, 7, 8, 23, 26, l82, 190. 222, 387, 398. 493. 563. II 169. 195. 24l —258, 259. 273, 355. Ho1n1e kirke ..... II 241. Holme meieri ....... II Holmc præSt(—gaard ..... II Hol1ne sparebank ...... II Holmegaard II 246, 249. 25O. Holmen (Herre(l) ...... II Holmen (Søgne) I 457, 538. 560. 563, II l-lolmenfoss ........ II Holmesland I 3l8. II 2—i2. 246. 248. 25O, HOIH1eSIRl1(ISil3SCI1 ..... I Holmesun(l ...... . I Holmetjern ........ I Holmevasheia (AaSeral) . . . II HolmevaSl1eia (Siredale11§ . . II Holmevasknuten ...... II Holmevat11 I 16, 153. l54. II 326, 641. Holmevatn, indre ...... I Holmevatn. nedre ..... I HOII1]SIfil1(I (l.iknes). . II 5fi0, Holmsla11d (I.yngdal) .... II Holmsland (Sireda1en) .... II Holsskogen ........ II X Holte (HalSaa og Hartmark, . II Holte (RandOsund) II l00. 106, Holtene, øvre (Øvrebe) . . . II Ho1um .......II24l. I—Ion1e (Fjotland) . . . II 545. Home (Søndre Undal) .... I Homeheia ......... II Homma Hon1me Ho1nme Homme ndSdal .... II 612, (I3jelland) ..... II (Søndre Cfi(IilI) I 602, II (øV1—cbø) II l51, 154, I55. “I57, l60, I62. H0n1me. ytre (BjeIland) . . . II Homme, øvre (Bjelland) II 299, 604 99 I2fi 25l 25—l 25l l33 65—I 562 257 244 2—l8 2—l7 253 -l71 187 l73 253 -l55 119 I6 323 63l 322 G—H l6 l5 562 504 654 l33 215 l08 l63 2l9 546 333 307 (i-II 303 360 l63 301 302 277 305 318 75 2—l-l iii