Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l-’LEKKEl-’J()RD BY. 0verført kr. Geistligheden og kirkevæsenet . ....— 1 Folkeskolevæsenet ..... 1 Andre skoler og læreanstalter . . . —- I—’attigvæsenet ............. » Bibliotheker, museer, byselskaber m. v. . . . . Kommunens faste eiendomme, forsaavidt de ikke vedkommer kirke-, skole— eller fattigvæsenet . —- Renter af laan ............ ) Afdrag paa laan ............— i Afdrag paa vedtaget bidrag i penge til Setesdals- banen .............. Andre udgifter, der ikke kan henføres under nogen foranstaaende post ......... »» l)riftsbeholdning . . . 1— kr. 57 l3O 880.00 24 185.33 lO8 250.00 28 94(i.OO l14 300.00 800.00 4 0O0.00 47 000.00 37 OO0.00 17 23O.58 17 408.09 80 000.00 61O OO0.00 SkatteproCenten var i l902 i Kristiansand 12.07. Flekkefjord by. BPliggenh(Zd, størrelse og g-I’(PIl(ZS(’)’. Flekkefjord, kjøbstad i Lister og Mandals amt, ligger paa 580 17‘ 5O” nordlig bredde og —lo 3‘30“ længde vest for Kristiania. I—’lekkefjord udgjør en del af Flekkefjord præstegjeld og en del af Nes hovedsogn. Flekkefjord har sit navn efter gaarden Flikke ved Loge- vatn, navnet er et flertalsord. Navnet Fl“ikka forekommer desuden i et n11 tabt gaardnavn, Flikka i Nordre 0dalen, hvor der endnu er gaar-dnavnet Flikker“d. Betydningen af Flikka er efter (). Rygh ukjendt Afstanden fra Flekkefjord er sjøveien: Østover til Farsun(l . . . 5 sjomil Til Mandal (Klevenl . . ll W— — Kristiansand. . . . 16 —

 Kristiania .... . 54 —-—-

Vestover til Stavanger .... 16 — Til Bergen ..... . . 37 —