Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/671

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66O LISTER OG MAm)A1.s AMT. derfra med Pram eller eke over vandet til Valevatn gaard, hvorfra fører kløvvei over fjeldet til Lysebæk, vestre bred af Blautetjern, over Mangendene og Urdhellerne, østre ende af Sandvatn, til den under d. nævnte vei, der fører til Lysefjord. De under d. og e. nævnte veie staar i forbindelse ved en d.riftevei, der fra Valevatn gaard fører langs østre bred af Digre- vatn til Digrevasboden og nordheierne. 10. Fra Valevat-n fører ligeledes en driftevei til sydheierne over nordøst1—e ende af Gravatn og derfra sydover til Handaland gaard eller østover langs Beinesvatn til Sinnes gaar-d, begge be- liggende ved bygdeveien i Siredalen. 11. Fra Valevatn fører vei gjennem Hundalen til Toptene- heller-en ved Hunvatn, hvor veien deler sig i 2 gi-ene, hvoraf den ene, der fortsætter gjennem Hundalen og videre gjennem Dirdalen i Fossan heri-ed til sjøen. Denne vei er af betydning som kom- munikationsvei med sjøen for den øvre del af Siredalen. Uagtet den tildels gaar gjennem øde egne og gjennem vildt fjeld, er terrænet dog ikke værre, end at kjø1—bar vei maatte kunne an- lægges fra Dirdalen ennem Hundalen over Valevatn og nord- østre ende af Gravatn til Siredalen. — En anden vei fører fra Toptenehelleren opad fjeldet over Tver- aahellerne 1fil Fossanhelleren og videre til Blaastøldalen og Fetdalen i Fossan herred. 12. Fra Skr-eaa gaar etslags kløvvei langs aaen til Øiestøl gaard og herfra over Øiestøl plads over fjeldene til Østebø i Øste- bødaIen i Fossan herred. 13. Ridevei fra Tonstad kirke til Bjørnestad og videre til Bjordal i Bjerkreim herred er den eneste forbindelsesvei mellem Siredalen og Ørsdalen og er temmelig befærdet, uagtet den ved Bjordal er saa steil, at den kun kan befares med meget liden kløv. 14. Ved Haahelle1—en kommer en daarlig ridevei fra Valle i Setesdalen over Kvina og gaar over 1S’uleskar og Aadneram gaarde til et vadested over Flaahylevatn og saa videre over Vasfjeld til ]Hetaavatn i Fossan herred, hvor den forener sig med de veie, som fører ned til Lysefjord. Skjønt den er meget vanskelig at befare med hest, idet kløven paa flere steder maa bæres, gaar dog paa denne vei megen trafik fra Setesdalen og Siredalen til Stavanger. 15. Siredalen herreds nordligste del overskjæres af en anden, endnu maa-deligere vei, som fra Valle her-red i Setesdalen fører over til Lysejjord, idet den passerer Sira ved Lysebu. Tonstad hovedsogn var i 1899 delt i 7 skolekredse med 131 undervisningsberettigede børn, 4 lær-ere, l lærerinde. Lunde sogn var i 1899 delt i 8 skolekredse med l35 undervisningsberettigede børn, 3 lærere, I lærerinde. j —