Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/665

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6?‘)4 LISTER OG MANDALS AM’1’. Gamle gaardnavne i Siredalen herred er: Lunde sogn: 2. Aadneram *Arnarhamarr. 21. Ausdal *A—uðu(fsdalr(f,) 23. Tc1;1a11(1 *þéPíxzɔ11(Z. 24. Skeie *Skei()i (dativ). 25. Lindeland *Lin(iilan(l. Tonstad sogn: 26. Mydlan(l ýrland. 28. Bjørnestad *Bjarna(r)sfaðir.

 Finsnes *Finsunes.

36. F intland *Finsuland. 39. Hompland *Holmslaml (skr. Aamslan(iæ 1461l 41. Liland *L[()arlan(l. 43. Salmeli *Salman(]slið. 52. Tonstad *þornýjarstaðir. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: f .“1usdal er maaske afledet af mandsnavnet Auði eller ogsaa af mandsnavnene .4uðg‘ils eller Au()geirr. Bjarne-stad er Sandsynligvis at udlede af et af de to mands- navne Bjǫ)’)l eller Bjarni eller maaske af dyrenavuet bjǫ)—H—. I—Iomplan(l kommer enten af mandsnavnet Holmr eller af et appellativ paa holm, muligens ogsaa af e1venavnet Holma. Salmeli er sandsynligvis dannet af mandsnavnet Salmundr. T—Yørholm1 kommer sandsynligvis af et med þjöd som 1ste led sammensat personnavn. . Totl(md er Sandsynligvis at forklare af mandsnavnet þörir, men kan ogsaa komme af þöra eller af þör()r. Ton-stad kommer maaske af kvindenavnet þorný, men kan ogsaa henføres til kvindenavnet þöremn eller til mandsnavnet þorIg“ǫm. A(I(Y)l6)’(l)Il— er at forklare af fuglenavnet ǫrn (udentvil Arnor- hamarr, ørnel1ammeren). O l d f u n d: Stenalder . . . O Broncea1der . . . O Ældre jernalder . . . 6 Yngre jernalder . .... l Tilsammen 7