Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/658

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SIREDAI.EN H1=:Rm§n. 647 1s90. I900. Faar . . 1 756 I 809 Gjeter . . . 2148 1 286 Svin . . 3 13 Høns ....... 4033 704 Kvæget er stedegent med betydelig blanding af telemarks- racen. Der er gode kjør i Siredalen. Paa Stavanger og Sandnes marked kjøbes heste, helst unge dyr, om høsten, hvilke bruges om vinteren og sælges østover om vaa-ren i Set“esdalen og Arenda1. Sauerne sælges dels i Egersund, dels østover. De er blandet med cheviot, og der er pene sauer. Salg af husdyr er vigtigt; det er især nautkreaturer og smaafæ, som sælges. Salg af hornkvæg er tiltaget 1neget. Faareholdet er betydeligt, og der sælges faar. Svineholdet er ubetydeligt. Melkeproduktionen er tiltaget. Der sælges lidet melk og lidet ost, men meget smør. Der sælges meget lidet uld. Kreaturerne fodres nu meget bedre end tidligere. Her er adskillige gjeter, og der holdes af somme 100—20O stykker. Der ystes gjetost. Tonstad meieri begyndte 1894. I 190O indveiedes 59 039 kg. melk, hvoraf er produceret 2207.5 kg. smør. Der benyttes separator, og som drivkraft anvendes vandturbin. Tonstad fæ1lesmeieri havde i 1895 indmaalt 1l4148 liter n1elk og kjærnet 4 491 kg. smør. Der anvendtes centrifugesystem og vandkraft. Øiestøl ysteri begyndte i 1894; der indmaaltes i l895 l5600 liter n1elk, hvoraf kjærnedes 3OO kg. Smør og ystedes 70O kg. ost. Lindeland ysteri begyndte i l891; i 1895 indmaaltes 115OO liter melk, og ystedes 1100 kg. ost. Lilands smør— og ostesætteri begyndte i 1895; i 1895 indmaaltes 5000 liter melk, hvoraf kjærnedes 215 kg. Smør og ystedes 540 kg. ost. Lilan d ysteri begyndte i 1895; i 1895 indmaaltes l3800 liter melk, hvoraf ystedes 1800 kg. ost. Der anvendtes separator og vandkraft som drivkraft. Skog. Af skogdannende træer vokser i herredet hoved- sagelig birk og furu. — Skogen er væksterlig paa gaardene Finsnes, Finfland og Tonsfad, men i det hele er væksterligheden ikke god.