Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/652

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SlREDALEN HERRED. 64I Af Sire(lalsvatn ligger kun den nordligste del i Siredalen her- red. Det har inden herredet en længde af 4.5 km. med en bredde, der temmelig jevnt er 1 km.; der er steile bredder. Siredalsvatn er før omtalt (bind I, pag. 150). Paa Siredalsvatn har der gaaet dampskib siden 1885. Det bruger ca. 3 timer op vandet, men det har mange stoppesteder, saaledes fra Osen til Tonstad paa Vestsiden (v) og paa østsiden (ø): Yt-re San(lsmork (v), Øvre Sandsmork (v), Mjaasund (v), Modalsli (ø), S1angborli (ø), Berghydne (v), Sporkland (ø), Ramsli (v), Skr-egeli (v), Strandeli (ø), Hommandsdal (v), Virag (v), Haughom (ø), Tonstad. Alle anløbssteder er i Bakke herred undtagen Tonstad. Gaardene ligger tildels i høider over havet, saa bratte stier fører fra an- løbsstederne op til gaardene. Andre vande er: .Bj6l’ItB—S’t(l(lUGff)2, 3.5 km. langt og indtil O.4 km. bredt. N(espervatn, 4 km. langt og indtil 0.7 km. bredt. Guddalsvatn, 2.8 km. langt og indtil 0.7 km. bredt. Sto-rvafn, 3 km. langt og indtil 1 km. bredt. Rauaavatn, 2.6 km. langt og indtil 0.7 km. bredt. Gran-atn, 6 km. langt og indtil 1.8 km. bredt. Kviþord, 6 km. lang og med uregelmæssig bredde. Holmevatn, 3.4 km. langt og med uregelmæssig bredde. Valevatn, 8 km. langt og indtil O.4 km. bredt. ()ya1—Hafn (hvorfra Tveraa løber ud), 3.4 km. langt og indtil 0.8 km. bredt. Sandvatr:, 4 km. langt og korsformet. Orteuatn, “4 km. langt og indtil 0.8 km. bredt. Oyarvatn (i Kvinas dalføre), 8 km. langt og indtil 1.4 km. bredt. ROSk-)’8])jjOf(Z og Botvvat12, lO km. langt og indtil 1 km. bredt, men med en høist uregelmæssig form. I en uhyre botn, omsluttet af Storfjeld, ligger Storvatn. Oyarvat)e har afløb til to sider, idet det sender vand gjennem Valedalen til Siredalen og dels gjennem Tveraaen, der gjennem- løber Hundalen til Østbøelven. Fra El[ariOern kommer en bæk, som straks efter sit udløb af tjernet deler sig i to grene: Lysebæk, som gaar til Valevatn, og Flab(ek, som gaar til Hundalen. Efter beboernes sigende er Skrepaamtn, Ortevam og Valevat*n dybe, men de er ikke maalte. “ Foruden Siredalsvatn benyttes Osdalsuøln og Kuijjord, omend i ringere grad, som kommunikationsvei. I de fleste større vande er der etslags færger, der alle er farlige paa grund af ælde, men de gjør tjeneste, naar man skal til og fra sætrene. -II — Lister og Mandals amt II.