Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Mi LlSTER O(l MANl)ALS AM‘l’. Form-uP, indfægf og skaffer “fbr ]87’=3V—98: l Þ W u A — 1svÖ. P maa 1895. 1a9s. Antal skaty(lere . . l 2 O95. 2 065’ 2 794 3 036 Xntagen formue . . . .ll 680 OOOå13 O21 0OO*14 378 00O lå 9ÖO 500 “Xnta-gen indtægt ....... Y 3 6:32 OOOl 3 521 17O1 4 202 97O 4 363 680 Skatbar indtægt ....... l 880 000 l 637 486; 1 789 623 1 749 739 Værdi af brand— eller skatteta-kse— å rede eiendomme ...... — i — 14 952 1O0I16 030 820 I e (‘’(Ilign(‘t skat: I m faste eiendomme . . * 66 032V 82 122 65 19O 73 O86 Ma formue og i11dtægt .... 102 848— 164 18öÍ 208 33ö 25O 0O0 alt ............. l68 880Ý 246 307 273 52ö:323 O86 Pm faste eiendomme pr. 1000 kr. 1 fal(StVæI’(lî ......... f — — —I .s6 4 .r1v l m indtægt pr. 1O0 kr. skatbar » * i11df1P,(:t .......... — — 9.2s 10.2—t ]2.s0 ]1’ristiansan(7 kommunes indtægter og ll(Yg(ffGT’ i 19()„2 .— Indtægt Driftsbehol(lning fra f. a. .... . kr. 78 åO0.00 Afgifter . ....... . “— 22 350.00 Bøder . ........ » 2 200.(3O I1ldtægt af udestaaende kapitaler . *— 16 550.00 Indtægt af faste eiendomme m. v.. 2 948.60 Indtægter af vandværket .... 1 1740().OO bkolepenge .... ) 120.00 Gaver eller bidrag . . . ) 19435.00 Refusioner og erstatninger . ê 56 235.33 Andre indtægter .... x 18 261.07 By-skat . . “ 376 OO0.00 kr. 61O 0O0.00 Udgift: KOH11HllDeDS hest-yrelse, regnskabs— og skattevæsen kr. 124W6O.0O Rets— og Politivæsen .......... W 24 900.00 Bvens offentlige arbeider m. v. . 48 270.00 (1adebelysningen ...... Þ 1l öO0.00 Bidrag til Statens veivæSen . . . “ l750.00 §undheds— og medicinalvæse11et . . ɔ 31900.00 0verføres kr. 1 3O H80.00