Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/648

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S1HP:1)‘x1.P:N HEllRI—2l). 637 meget dybe Valevatn ligger mellem høie fjelde, der er saa steile, at der ikke er plads for en fodsti. Fra Fidjelandsheia paa Fidje- landsvatns østsi(le er denne dybtliggende lange sjø i den mørke fjeldkløft et mærkeligt skue; i det hele er der paa denne hei en storartet natur med Ortevatn i et svimlende dyb ret nedenunder og vid udsigt over Vestheia og opover som nedover Siredalen. Fra Valevatn gaard stiger dalbunden omtrent 3O m. til vandskjellet og fortsætter derpaa i samme retning i Hamdalen; denne er ligeledes en trang dal med steile sider, kun paa et enkelt sted udvider den sig til Hunvatn. Dalen fortsætter ind i Fossan herred. Foruden den før nævnte gaard Valevatn ved Vandets inderste del er bebygningen kun nogle sætre og l1ellere. H(rlseheia kaldes den mellem Hundalen i nord og Gravatn samt Stigsvøtn i syd løbende aasryg-. Den er en Sammenhængende, smal ryg, med jevn skraaning mod syd, men brat mod Hundalen. Paa fjeldet er faa ru1lestene, men en mængde store, flade stenskiver. Mod øst fortsætter Halseheia i fje1dstrækningen mellem Va1e- (lalen og Beinesda1en. De høieste toppe her er StOI“kIlllf(’)l, Ryse- .fjeld og Daa[jeld; fra Storknutens keglef0rmige top er en vid ud- sigt, især mod syd. I klart veir sees Siredalsvatns sydende og Lundevatn i Lun(le og Bakke herreder. En dal fra Kjønnestøltjern til Sinnes skiller denne stræk- ning igjen fra Sveh(Wia, der mod øst falder steilt af mod Siredalen. Den søndre begrændsning for disse fjelde danner, nærmest Siredalen, den temmelig vide B(inesdal med det ikke ubetydelige Beinesvatn; paa dettes nordre side er endel sætre. Ved et mellem Rysefjeld og Liheia gaaende skar staar denne dal i forbindelse med Gran-atn, der omsluttes af steile fjeldSider; her er ogsaa nogle Sætre. Gravatn staar igjen ved skaret mellem Halseheia og Dram- reisfjeld i forbindelse med et dalføre, der med sydvestlig retning fortsætter ind i F ossan og Bjerkreim herreder for slutteligi sidste herred at udmun(le under navn af .lIm1dalen ved Birkelandsvatn i Bjerkreim. Dette dalføre har en række vande og lidt sæter- bebygning. “ Syd for denne række af dalfører ligger en række fjelde, nemlig: Foreaasen, nærmest Siredalen, en lav aasryg mellem Tjør- homvatn, Sira, Sinnesvatn og et lavtliggende, mellem Sinnesvatn og Tjørhomvatn gaaende skar, i hvilket Svartevatn ligger. ForeaaSen har sit navn af, at den engang i tiden har været bevokset med furuskog, hvoraf man endnu finder spor. Liheia er den vestenfor mellem Beinesdal, G“ravatn, Grav- aasen Og Tjørhomvatn liggende fjeldryg, der stuper brat ned til alle kanter, fornemlig mod Siredalen. Vest for Liheia og skilt fra denne ved et Skar, der gjennem- strømmes af Gravatns afløb til Sira, ligger ])ramrei.qfjeld; dette