Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/636

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GY1.Ax1) HE1mE1). 625 Gyland herreds bebygning er temmelig spredt; gaardene ligger langs vandene og elvens Samt tildels inde paa heierne. Endel sætre er der inde paa fjeldene. Gyland herre(ls matrikulskyld er 330.83 mark. Gyland herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 50 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.61 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Bakke herreds 101 gaardsnummere delt i 595 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samlet i 431 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.64 mark. Af disse 431 brug var i Gyland sogn — det nuværende Gyland herred — 2O0 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.65 mark, og i Bakke sogn —— det nu- værende Bakke herre(l — var de andre 231 brug, hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.63 mark. 8 brug af skyld 0.77 mark var skog eller lignende ubeboede skyldsatte brug. Ved udgangen af 1895 var Gyland herreds 5O gaardsnummere delt i 303 særskilt skyldsatte brug og ved udgangen af 19OO i 365 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af 0.9O mark. B (3jennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Bakke thinglag: i 1891—95 1489 kr., i 1893—-97 1339 kr., i 1895—-99 1428 kr. Efter den offieielle statiStiks inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Gyland sogn, det nuværende Gyland herred: 1O brug en matrikulskyld af indtil O.Ö0 mark, 28 brug en matrikulskyld fra O.51 til 1 mark, 153 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 9 brug en matrikulskyld over 3 skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i herredet er: O—isæ, skrives almindelig ()is(Pd, 2 parceller, af samlet skyld 4.96 mark. Husdyrholdi 1891 var: 4 kjør, 3 kalve, 8 faar, 1 svin, 2 høns. Udsæd i 1890 var: 0.25 hl. byg, 7 hl. havre, 14 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her I 2—hjulet arbeidskjærre. Birkeland 3 særskilt skyldsatte dele, af samlet skyld 3.98 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 9 storfæ, 16 faar, lå gjeter, 3 høns. Udsæ(l i 189O var: 1O hl. havre, 1l hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærrer. 40 — Lister og Mandals amt II.