Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Z‘)—I l.lSTER 0G MANDALS AMT. Udplantning af træer og tørlægning af myrer i den byen til- hørende saakaldte Grims skog har været fortsat 0mfattende plantninger er foretaget i de senere aarrække1— først under ledelse af general IVergelan(l. saaledes paa Daa-k1iip(m„ langs V(1.s-ter1—(Ðien, i San(lvigen og i Rum-e(lal(m. I l780 udkom (((Vl-7’í-S’f’í(lR—S’—S’(l)l(Z8k(3 (.Ï(]eblade», udgivne af bog- trykker .—indi-aas S“?ane. De gik ind 1789, men udkom fra l790 under navnet W(C,lY’ïS(l.(lMS—S’(Dl(Z—G .4(lress(?(—ontm-s Efl(1)—i-(1tninger». Denne forandrede sit navn til —((VhI“iSti(l)219S(lIJ(I—Y SfifVs(u?is-Ð. Ved siden heraf er der flere gange en tid udkOmmet andre blade, hvoraf det mest bekjendte er “((Viff-S“Zt.(Ml-S’(II2(Y.S“j)()—S’ff(’]lÞ). I l872 udkom «F(e(Ir(?laudsvenneie:—“, og høsten 1883 oprettedes -Aktietrykkeriet1 med bladet «(Vhri.vti(ms(mds Ti(l1?nde-1§. I Kristiansand 11dkommer nu følgende aviser: -WIV’(P(lr(“f(m1l-W—‘““1“WP (Ïvenstre). Fra 189““1 udkou1mer bladet ti gange u g-en tl i g. 1( VIff-9tI—((lf8(lJl(Z—*: Ti(Ien(Ze.1=, l1øireS 1—organ for det sydvestlige Norge-x, udkom med sit første numer 4de Oktober l883. Fra l89l udkou1mer en ugeudgave V—«Z‘VO„i(’Z—S’ Tide“(le» (2 gange ugentlig’1. Desuden udkommer ((S“Y2(Z(’)];Zj(’Z(ZSk(’ Avi.S—W og fra l902 «Kri- .vfWi(msand-G I)agbla(f:— . Kristiansand komn1unes aktiva udenfor faste eiendomme samt passiva ved udgangen af l9OI: A kti M .“ l. Den kontante beholdning (i kassen ende i bankeu, restancer m. v.) . 2. Laanefondet ....... kr. i -l. O Gasværkfondet ...... » 4. Bellevuefondet ...... » ɔ. Sæ1—skilt fond (;Samlagets bidrag til Setesdalsbanenl ..... » 6. Grimsfondet ....... P 7. Den tekniske afteuskoles grund- fond ......... » 8. Søndagsskolen . I’(1ssiva .— l . Pantegj æld i kjødkontrolsta- tionen ......... kr indestaa- . . . kr. 79li82.—M 2160l.95 35046.8O 752O.5:3 7 125.00 39(l63.8l 400()0.00 li156.62 » l56 5I4.7l kr. 236197.15 5496.:34 2. Kommunelaanet af l886. . . » 23750().00 Ove1—føres kr. 242 996.:34