Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/627

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6l6 I‘ISTER 0G MANDALS AMT. i ]890 var: 3.50 hl. blandkorn, 2 bl. havre, 1O bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Bakke med en parcel (O.40) af Birkeland, af skyld 3.02 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 3 kjør, 1O faar, 1 svin, 3 høns. Udsæd i 189O var: O.6O hl. byg, 2.20 bl. havre, 7.2 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Skibeli, opgivet at have en skyld af 1.72 ma-rk. Husdyrhold i 189l var: 1 hest, 7 storfæ, 8 faar. UdSæd i 1890 var: 1 bl. byg, 3 bl. havre, 7 hl. poteter. Gamle gaardnavne i Bakke herre(l er: 4. Skogestad Skögasta()“i)— (?”). 5. Virag (Skr. Vidarak ca. 1:2 75). 1 6. Mjaasund *.?l[já.wmd. 1 7. Sandsmork —S’an-d-“:mǫrk. 2 l . RWannestad * Rag11dið(1rstaöir (.’). 24. Sire Sira. 26. Skj eggeStad *Skeggj(1sfa()ir. 29. Bakke r’ Bakka .s-fojb1. ill . Birkeland Birkiland. 34. Gausdal * Gausar(lalr. 3 5. Han gland *Haugalam7. 36. Løland *LǫðulamI. 37. Ersdal *Eirik.v(lalr. 39. Modal *.clIödalr. 4 3. Espetvei d *EspIþ1?eif. 44. 0ftedal *.—1.lptar(Ialr. 48. Øksnedal Yxm1daZ—r. 50. J ødestøl *Ljöfo(f9sfǫ()ull. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- navne: Ers(lal kommer sandsynligvis af et af de to mandsnavne Eirikr eller Eæ7)r. .Yødesføl er dannet af mandsnavnet Lj(itolj?r eller Ljötulj’r. Rame(—stad er Sandsynligvis at forklare af kvindenavnet Ragud1’()r. Skoge-stad er sandsynligvis at forklare af appellativet skögr. eller maaske af Skögi, en svag form af mandsnavnet Sk(5gr. O l d f u n d: Stenalder . . . O Broncealder . . . . O -Eldre jernalder . . l Yngre jernalder . .... O Tilsam men 1