Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/626

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BAHHB HEaaEn. 615 Ski-egeli, 4 parcel1er, af samlet skyld 3.37 mark. Husdyrbold i 1891 var: 1 best, 1l storfæ, 5 kalve, 18 faar, l svin. Udsæ(l i 1890 var: 9 bl. bavre, 12 bl. poteter. 1ste januar 1891 l1ax-des ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Rum-sli, af skyld 364 mark. For 2 brugere er opgivet bus- (lyrbo1d i 1891 med: 16 storfæ, 8 faar, 6 bøns. Udsæd i 1890 var: 7 bl. bavre, l1 bl. poteter. 1ste januar l891 ham-des ber I 2—bjulet arbeidskjærre. . L—in(Zeli, af skyld 3.29 mark. Husdy1—hold i 189l var: 2 beste, 15 storfæ, l9 faar, 22 gjeter, 4 bøns. U(lsæ(l i 189O var: 7 bl. bavre, l5 bl. poteter. Brikland, af skyld 5.06 mark. HusdyrhO1d i 1891 var: I best, l4 storfæ, lO faar. Udsæ(l i 189O var: 4 bl. l1avre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 bax-des ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. JIj(l‘(lSIt7l(Z, af skyld 5.5:3 mark. Husdyrbold i 1891 var: 1 best, l3 storfæ, 32 faar. UdSæd i 189O var: O.5 bl. byg, 5 bl. bavre, 13 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes her 2 2—bjulede arl)eidskjærrer. Mjaasund, 2 parceller, af samlet skyld 3.59 mark. Husdyr- boldi 1891 var: 12 storfæ, 27 faar. Udsæd i 189O var: O.Ö bl. byg, 4 bl. havre, 11 bl. poteter. 1ste januar 1891 hm-des ber 3 2—bjulede arbeidskjærrer. Sand-smork, imlrP, skrives almindelig S(mdsma-rk, af skyld 5.12 mark. Husdyrholdi 1891 var: 1 best, l4 storfæ, 38 faar, 1 svin, 3 bøns. Udsæd i l89O var: O.5 bl. byg, O.5 bl. blandkorn, 7 bl. bavre, l4 bl. poteter. 1ste januar 1891 hav(les ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. S(mdsmork, in(lr(—, med parcellen Graahei (0.04) af JIj(l(lSllll(Z, af skyld 4.67 mark. Husdyrbold i l891 var: lbest, l2 storfæ, 3O faar, l svin, 4 bøns. Udsæd i I89O var: O.30 bl. byg, 5 bl. havre, 10 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—bjulede arbeidskjærrer. Konstali, skrives almindelig Kl[Il-9tP)“Zí, af skyld 5.17 mark. Husdyrboldi 189l var: l3 stOrfæ, 31 faar. Udsæd i 189O var: l bl. byg, ti bl. bavre, 1O bl. poteter. S(mdsmork, ytr(1, af Skyld 3.23 mark. Husdyrhold i 189l var: ö kjør, 24 faar, 1 svin, 2 bøns. Udsæd i l89O var: 6.5 bl. bavre, l0 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes her I 2—hjulet arbeidskjærre. San(lsmork, ytre-, af skyld 3.09 mark. Husdyrboldi 1891 var: 1 best, 8 storfæ, 20 faar, I svin. Udsæd i 189O var: 6 bl. havre, 9 bl. poteter. 1ste januar 189l han-des ber 3 2—bjulede arbeids- kjærrer. Siv-e, 3 parceller, af skyld 4.ÖÖ mark. HllS(lJ’YhOl(l i l89l var: 1 best, 6 kjør, 3 kalve, 2l faar, I svin, 3 bøns. U(lsæd