Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/624

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BAKKI—Z HEnnP:1). 613 Bakke og Gylands private brandforsikringsind- retning for husebygninger traadteivirksoml1ed 187O. For- sikringssum pr. 31te december 19O0 var 279 630 kr. Gylands private heste— og kvægassurancefore- ning traadte i virksomhed l89l. Forsikring-ssum pr. 31te de- cember l9O() var 13444 kr. Bakke og Gyland sparebank havde i 190O en forvalt- ningskapital af kr. 9l 55O, hvoraf var formue kr. 9348. I Bakke herred er p o s t a n s t alt e r n e Bakke og H(mghom. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i i l1erredet, men der er privattelefon. Bebygningen i Bakke herred er temmelig spredt, idet de dyrkede strækninger ikke er store og sammenhængende Tættest er bebygningen langs Sira, ellers ligger gaardene spredt langs vandene og elvene samt tildels inde paa heierne. Der er e11de1 sætre inde paa fjeldene. Husansamling i Bakke herred er ved Sirnes. Antal be- boede huse og hjemmehørende folkemæ11gde er før omtalt, bind I, pag. 219. Bakke herreds matrikulskyld er:380.oo mark. Bakke herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 51 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende skyld havde en gjennemsnitssky1d af 7.45 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Bakke herreds 1Ol gaardsnummere delt i 595 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 189l var samlet i 431 selv- stændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriknlskyld var l.134 mark. Af disse 43l brug var i Bakke sogn, det nuværende Bakke herred, 253l brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matri- kulskyld var 1.63 mark, og i Gyland sogn, det nuværende Gy- land heri-ed, var de andre 2O0 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.65 mark. 8 brug af skyld mark var skog eller lignende ubeboede skyldsatte brug. Ved udgangen af 189—5 var Bakke herreds 5l gaardsnummere delt i 3l6 særskilt skyldsatte brug. Ved udgangen af 19()O var Bakke herreds 51 gaardsnummere delt i 39O særskilt skyldsat-te brug med en gjennemsnitsskyld af 0.97 mark. Gjennen1snitsvær(lien af skyldmarken var efter de officielle