Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

602 LISTER OG MANDALS A1NIT. af samlet skyld 3.07 mark. I—Iusdyrbo1d i 1891 var: 1 best, 6 storfæ, 11 faar, 8 høns. Udsæd i 1890 var: 3.5O bl. bavre, 7 bl. poteter. O.50 ar anvendtes til næper og 0.16 ar til kjøkken- bavevækster. Si-ei(1e. af skyld 4.37 mark. Husdyrhold i 1891 var: 4 kjør og 1 kalv. Udsæd i 189O var: 1.5 bl. havre, 5 bl. poteter, 3 kg. græsfrø. Søiland, skrives almindelig Søylam], 3 parceller, af samlet skyld 3.48 mark. Husdyrhold i ]89l var: (i storfæ, 4 faar. Udsæ(1 i 1890 var: 3 bl. bavre, 7 bl. poteter. Søilami, af skyld 3.77 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 1 best. G kjør, l kalv og 4 faar. Udsæd i 189O var: O.2O bl. byg, 1 bl. bavre, 5 bl. poteter, 12 kg. græsf1—O. 1ste januar l891 bar-des her 2 2—hjulede arbeidSkjærrer. 1Søiland. af skyld 3.05 mark. Husdy1—hold i 189l var: 4 kjor, l kalv og 4 faar. Udsæd i 1890 var: O.2 bl. byg, 3 bl. bavre, 7 bl. poteter, 2 kg. græsfr(1. .S’()il(md. af skyld 3.0—l mark. Husdyrbold i 1891 var: 3 kjor. L’dsæ(l i 1890 var: 2 bl. bavre, 4 bl. poteter. Loge. 2 parceller af Log(‘ og l parcel af Solaml, af samlet skyld 3.17 mark. Hus(lyrboldi 1891 var: l best, 3 kjør, l kalv og l3 faar Samt 1 bøne. U(lsæd i 189O var: 0.35 bl. byg, 2 bl. bavre, 9 bl. poteter. O.75 ar anvendtes til andre rodfrugter end poteter. 1ste januar 1891 hav-des ber 2 2—hjulede arbeids- kjær-rer. Log11, af skyld 3.65 mark. Husdyrbol(l i 1891 var-: l hest, 5 storfæ, 9 faar. L’dsæd i 1890 var: 0.35 bl. byg, 3 bl. bar-re, 12 bl. poteter. 1ste januar 1891 bar-des ber 2 2—hjulede arbeids- kjærrer. Ei(le, af skyld 3.2:3 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 3 kjor, I kalv, 8 faar, 3 bøns. Udsædi 189O var: 3 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—hjulede arbeids- kjærrer. FlikkP. af Skyld 3.2:3 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest 3 kjør, 1O faar, 7 l1øns. (,(lSæ(Ì i 189O var-: 2 bl. bavre, 8 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. þYl.Å’Zi(’, af skyld 3.24 mark. HllSd)’Ph0I(1 i189l var: 1best, 3 kjør-. 8 faar. Udsæ(l i 1890 var: 3 bl. bavre, 8 bl. poteter. Flikk(1, af skyld 3.19 mark. Husdyrbold i 1891 var: lbest, R kjør-, 6 faar. [’dsæd i 189O var: 2.20 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. þỲZl‘Z1’Z1’(’, af skyld 3.l9 mark. Husdyrbold i 1891 var-: 1 best, 3 kjor, G faar, 3 hous. Udsæd i 1890 var: l bl. havre, 4 bl. pot(1ter. 1ste jam1ar 189l havde-s ber 4 2—hjulede arbeidskjærrer. FliZɔ“k(=, af skyld 33.19 mark. Husdyrhold i l891 var: l heSt,