Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/612

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

M—:s HP:1mE1). 6OI Nes herreds bebygning er spredt og indskrænket til dalene, kysten og langs vandene, hvor der findes smaa dyrkede pletter. Af heiegaarde findes enkelte, navnlig i Nes herreds østre del. Ved ])r(mgei(l mellem Sælurvatn og Grisefjord er samlet en større befolkning omkring 3 større garn-erier og 2 1nøllebrug. Husansamlinger i Nes herred er ved Dr-(mgei(l, Flikke og Szm(le. Antal beboede huse og hjemmehørende folkemængde er før om- talt, bind I, pag. 219. Nes herreds matrikulskyl(l er 453.88 mark. “ Nes herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 49 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 9.26 mark. Ved udgangen af 189O var det daværende Nes og Hitterø herreds 109 gaardsnummere delt i 986 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i578 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.30 mark. Af disse 578 brug var i Nes sogn — det nuværende Nes herred — 298 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.38 mark, og i Hitterø sogn — det nu- værende Hitterø herred —— var de andre 28O brug, hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.21 mark. 105 brug af skyld 41.75 mark var særskilt skyldsatte, men ubeboede engstykker, der brugtes af byboere. Ved udgangen af 1895 var Nes herreds 49 gaardsnu1:nmere delt i 596 særskilt skyIdsatte brug og ved udgangen af 190O i 689 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af O.66 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Flekkefjord thinglag: i 1891—95 l578 kr., i 1893—-97 1623 kr., i 1895—-99 l749 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Nes sogn, det nuværende Nes herred: 64 brug en matrikulskyld af indtil O.5O mark, 66 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 145 brug en matrikulsky1d fra 1.01 til 3 mark, 22 brug en matrikulskyld fra 3.0l til 5 mark, l brug en matrikulskyld af over 5 skyldmark. Alle opgaver over husdy1—hold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 189l. De større eiendomme i herredet er: .IVÏ)“(3l(Z—9(l(t, Øl)—S“t(’, skrives almindelig þy(’Z(Z—S’(l(l, østre 2 parceller,