Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/611

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6O0 1.1STP:H OG MANDALS ‘u1T. 1 Udbytte af andre fiskerier i Nes og Hitterol1e1—red Kr. 1895 . 3 O0O 1896 . 12 OOO ]897 . 14 O()O 1898 . 7 300 l899 . 7 80O 19O0 ......... 6 8O0 I 1899 var der i Nes 8 industrielle anlæg med en samlet arbeidSstyrke paa 347 mand. Motorer11es antal var 12 med 26O heStekræfter. De industrielle anlæg i hei-redet er: Am-nes og Dalerne gar- (—erier, Den norske .fllffabrik, Z?Z(?kk(31flOI’(Y—S’ ul(l1Par(îflZbrik, I—)el(lsa(1t»—(e- l:(tI’6].(lb)’‘ík, Skotfevigens (lampsag, Sælmy”os-Søns sagbr“g og T ‘“ol1laa benmølle. oÏ — W Zi Smnlet ur— 1 Motore1—neie l M0l§0§“m(’ 1 l)eidsstyrke. antal. 1 sugbrug, hovleri og tøndefabrik . . * 31 d 1 (l0 1 garveri og hm-kemelle ..... fl 62 Ë 3 I 39 1 —*‘— —:1—— .... . 7:3 3 ’ 46 l brud ....... . . lå 1O l 1 ti 1 mebelsnedke1—i .... . . g 32 l I — 25 1 ul(lvarefabrik ..... . W 24 B I ’ 35 1 benn1elle og mellebrng . . 12 I 2—l 1 filtfabrik .............. ] 101 l 1 Y 25 6 personer drev ved udgangen af aaret 190O landhandel efter bevilling eller han(lelsbrev. Det vigtigste handelssted er Flikk(?. Nes landboforening begyndte i 1877; dens formaal er fremme af jordbruget. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret l900 var 65. Nes kvægassuranc-eforening traadte i virksomhed 188ö. Forsikringssum pr. 31te december“ 19OO var kr. 30 210— Nes sparebank havde i 19OO en forva1tningskapital af 102 43O kr., hvoraf var formue lO194 kr. P o s t a n s t alt i Nes herred er Flikke (og derhos Flekkefjor(l). Der er ingen te1egraf— eller rigstelefonstationeri herre(let. Derimod er der privattelefon.