Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/589

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

578 LlSTER OG MANDALS AMT. en Sira A)ll(lll(Z paa Fe(le; han havde en datter Valgerd, som han giftede bort til en Thorbjørn Thordssøn; og han u(lbetalte hende medgift med 30 gamle mark og 12 maanedmadbol i gaarden Birkeland, liggende nær ved Fede kirke. I Fede kirke findes et stort Skilderi med portræter af en mand, hans hustru, to voksne piger og en søn. Indskriften for- tæller, at sorenskriver Mikkel Jensen B1ok, født i Selling i J yllan(l, var gift med Anne Henriksdatter Fede, barnefødt der, og at hun senere blev gift med Pau1 Hansen Eckelsøe; «(l(‘tIlIIl Sande l Mai 1679». Hovedveie. Den t-(1stlan(lske hove(l1;ei kommer ind i Fede fra Lyngdal grændse vestenfor Rør(lal og fører med færgested over Fedefjorden vestover til Nes grændse ved Hestsprangvatn som gammel, yderst besværlig grusvei med 3.8 m. bredde og stigninger indtil l: 4. Fra Lyngdal grændse, 335O m. o. h., falder veien paa ca. 3 45O m. i svære bakkepartier ned til 0ppoftevatn (6O m. o. h.), for derfra paa l41O m.s længde atter at stige op til 232 m. o. h. Derfra fører de bekjendte Rørvigbakker med talrige slyng ned til Rørvi1]strand ved Fedefjorden. Fra Rørvigstran(l til Fede, 143O m., er overfærgningen endog om sommeren ofte vanskelig, og om vinteren, naar is, storm og sjø staar ind fjorden, undertiden umulig. For mest mulig undgaaelse af overfærgning med hest, findes dog skydsstat-ioner saavelsom eget færgepersonale paa begge sider af fjorden. Mellem Fe(lefjorden og Nes grændse findes atter voldsomme op— og nedstigninger. Veien, der er bygget omkring 1845, er med hensyn til be- sværligt profil antagelig for tiden omtrent uden sidestykke blandt landets hovedveie; den har dog lige til det sidste været stadig benyttet f. eks. som postvei. Vistnok vil efter fuldførelse af Møskedalsveien (kfr. hovedveie i Lyngdal og Liknes) den gamle hovedvei fra Lyngdal til Fedefjord samt det derværende færge- sted kunne undværes for gjennemgangstrafiken; men ved at gaa veien om Liknes faar man, foruden en større veilængde til Flekkefjord, endnu at passere de svære bakker paa hovedveien vestenfor Fedefjorden, og desuden den voldsomme Øieklev paa bygdevei nr. 1 i Liknes. Fra Lyngdal grændse til Fedefjorden er veilængden 7 km., derfra til Nes græn(lse 5.1 km., tilsammen ]2.1 km., der saaledes udgjør den samlede længde af Fede herreds hovedveie. Andre rodelagte kjøreveie. Af offentlige bygdeveie findes i Fe(le herre(l kun følgende: