Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/584

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FEDE HHHHBn. 573 Svin . . 2 Høns . . 8()5 .Ender . . 1 l Gj æS ........... 4 Kvæget er temmelig blandet. Gaardene er smaa, saa der er faa, som er istand til at ale op sin krea-turbestand. For endel aar tilbage lagde man vind paa at faa indkjøbt af airshirera(—en, men senere, da denne kom af mode, sluttede man omtrent med at spørge efter race, naar man kjøbte et kreatur; derfor er der ikke længer nogen fast race. Her er lidt telemarks- kvæg, men det hovedsagelige er vel en blanding af lyngdalskvæg og airShire. Der sælges lidt husdyr. Salg af heste er tiltaget li(lt; der kjøbes mange føl, der igjen sælges i 2 a 3 aars alderen. Salg af hornkvæg er tiltaget noget. Faareholdet er aftaget noget, men der sælges endel faar-. Der sælges endel kjød. Melkeproduktionen er tiltaget, men Salg af melk er af liden betydning Der sælges noget Smør og uld, men lidet ost. I Fede er der ingen meierier eller ysterier. Skog. Af træer vokser i herredet mest birk og for en(lel, i den sydøstlige og nordlige del af herredet, furu, dernæst or, ek, ask, asp, alm, lind, heg, rogn og asal samt pil. Endel plante(le lærketræer findes ogsaa samt enkelte plantede eller vilde grantræer. Birken især og furuen, der hvor den fiudes, er væksterlig. Or danner ogsaa af og til skogstrækninger, ligeledes, om end mindre, asp. Fjeldene i Fede er skogløSe i høiden. De gaarde i heri-e(let, som har skog, er M(1land, L(me, Birke- land og ()ppojte (furu) samt Rør1:ig, Skram:[jel(l, Dalen og Haa- land (birk). M yrer. Paa gaardene Mel(m(l, Ï’Vfll(Y—3’k(0í og Birkeland er der muldmyrer og for en mindre del mosemyrer. Torvmyrerne er tildels gode, men de benyttes ikke ret meget. Fiskeri. Laksen fiskeS med kilenot og de saakaldte sveling- garn, der benyttes til at drive efter laksen om natten samt sættes ud paa svai fra land (i fjorden). Hummer og aal fiskes i teiner; bundgarn benyttes til at fiske sei, lyr, torsk og lange med; denne sidste fiskes ogsaa med krog paa Snøre (line), ligesaa seien— og tildels torsken. Hjemmefisket er af liden betydning nu, men før var her godt sildefiske og senere brislingfiske. Nu fiskes her endel sei, torsk og lyr.