Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/576

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1.1HN1—:S Hr-:uHE1). 565 «.4alm(m(I.ssteinen», allen1andsstenen, ca. l m. høi, ved marken for- met som et fodblad. Lidt ovenfor, tæt under heien, er et jord- rap, anseet for gravhaug og ibygden kaldt «L(mgdøs», vistnok en naturlig vold. Et godt stykke længer frem, straks foran en liden stigning af veien, sees nogle opreiste stene, i sin tid 7, hvorfor kaldt (=Sju.sten(—n». Sagnet fortæller, at sognets kirke var paabegyndt her, men om natten flyttedes af underjordiske til Liknes. Det er levninger af en kreds med opreiste stene, nu forstyrret af veien. 5 er tilbage, kun 2 i oprindelig høide, hullet for den 6te sees. Fra først af var der vist 8, kanske en niende i midten. Nordenfor Liknes ligger Englemoen hvor der paa den tid, den gamle kirke blev bygget, skal have staaet et slag med å-“engelskmanden», som havde gjort indfald og brændt skogene paa flere heier i omegnen, om hvilket sagn L. L. Daae ved nær- mere at berette i sine «Norske Bygdesagn» (lste samliug) saa- velsom om det hermed i forbindelse staaende sagn om en eier af gaarden RafosS, der skal have deltaget i nævnte krig. Kvinesdal (Liknes) kirke, ca. 1O m. o. h.,er en iangkirke af tømmer opført 1837, med 116 siddepladse. L(Þikness kirl(ja ti Hvinisdali var Kvinesdal (Liknes) hoved- kirkes gamle navn. Deling fandt sted i 1753, da Hægebost-ad, Eiken og Fjotland blev fraski1t Kvinesdal. I det 16de aarhundrede var med Liknes som hovedsogn forbundet følgende annekskirker: — þ’6(Z6 var tillige thingsted for flere bygder, ikke alene for hele Kvinesdal med Fjotland, men ogsaa Hitterø, Nes sogn (med Flekke- fjord), Bakke, Gyla-nd og Siredalen. Eiken sogn eller «Eigebygd», der omtales 1—l17. H(egebo-stad (Helgabolstaðir) sogn, hvis kirke omtales l435. Dette sogn kaldtes af almuen indtil henimod vor tid ofte Skou(l- herred. Den kirke, som stod her før 1837, var af træ og opbygget i 1623. Præstegaard for Liknes kirke har fra gammel tid været gaarden EUestraum eller Eljestrøm, hvilket navn er forvansket til «Elvestrøm». “ De første præster nævnes i et diplom af 1292. Deres navne var Sigurd og Jon Om præsterne i Kvinesdal har L. Daae samlet oplysningeri «En krønike om Kvinesdal». Lidt om de ældre præster hid- sættes her: Den første præst, der kjendes efter refor1nationen, heder Anders Laurens.søn. Han nævnes i aarene 1545 og 1549.