Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/569

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

558 1.1STER OG MANDALS AMT. Gullestad, Neset og Kaar-e.—estøl er opgivet med en matrikulskyl(l af 6.95 mark. Husdyrbold i 189l var: l best, 5 storfæ, 9 faar, 2 høns. Udsæd i 1890 var: l.40 bl. byg, 4 bl. havre, 5 bl. po- teter. 1ste januar l891 havdes ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Gullestad samt dele af 2Veset og Kna1“vestøl, af skyld 3.18 mark. Husdyrbold i l891 var: 1 faar og 2 bøns. Udsæd i 1890 var ikke opgivet. Gullestad med Neset og Knarvestøl, angivet med matrikulskyld 3.27 mark. Husdyrbold i 1891 var: 4 storfæ, 12 faar, l bøne. Udsæd i 189O var: O.5O bl. byg, 2.70 bl. bavre, 4.4O bl. poteter. 0.05 ar anvendtes til næper og 0.05 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar l891 havdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Røinestad, midtre, flere parceller, af skyld 3.24 mark. Hus- dyrbold i 1891 var: 9 storfæ, 23 faar, 3 svin, 5 bøns, 2 ænder. Udsæd i l89O var: O.18 bl. byg, 5.35 bl. bavre, l2.5 bl. .potete1—. O.3O ar anvendtes til næper og 0.10 ar til gulerødder. 1ste januar l891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Aamot, 7 parceller og dele af Øvre Eigeland, af samlet skyld 3.82 mark. Husdyrbold i 1891 var: I best, 4 storfæ, 11 faar. 3 høns. Udsæd i 1890 var: O.70 bl. byg, 3.5O bl. havre, 8 bl. poteter. 0.04 ar anvendtes til gulerodder, 0.04 ar til næper og 0.08 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. .4amot, 4 parceller, tilsammen af skyld 3.36 mark. Husdyr- bold i 1891 var: l best, 4 kjør, 1O faar, 3 høns. Udsædi 189O var: 0.1Ö bl. rug, 1.7O bl. byg, 3 bl. bavre, 8 bl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Aamot 3 parceller, tilsammen af skyld 5.78 mark. Husdyr- bold i 1891 var: l best, 5 storfæ, 15 faar, 4 bøns. Udsæd i 1890 var: 1.30 bl. byg, 5 bl. havre, 8 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører busmandspladsen I—[ageteigen. ’ Aamot, 4 parceller, tilsammen af skyld 3.47 mark. Husdyr- bold i 189l var: l best, 5 storfæ, 5 faar, 5 bøns. Udsæd i 1890 var: 0.80 bl. byg, 3.30 bl. bavre, 8 bl. poteter. 1ste januar 189l havdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Om Aamot skriver Holm .— «Ved Lille-Elven ligger Gaarden Aamodt. Samme er som af Naturen befæstet med Vold og Skandse, eller af en behagelig Beliggenbed, især beqvem for Almuen, hvorfor den i gamle Tider bar været et Handelssted. 1657 og 1659 findes Henr-iCh RantZovr at have iblandt andet Gods ejet Gaarden Aamodt.» Af Rafossgaardene har det største brug en skyld af 2.26 mark. Den gaard eiedes i 1543 af Gasse Thorkelssen, far til den bekjendte Slig Bagge (bind I, pag. 621).