Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KR1sT1ANSAN1) BY. 47 land og Frankrige, rug fra Sortehavshavnene, Frankrige og Belgien, kaffe over Hamburg, sukker fra Tyskland og England, vin fra Spanien og Portugal, kjed og flesk fra Island og Amerika, tobak fra Tyskland samt manufakturvarer fra Tyskland, Belgien og England. i Hvorledes udviklingen af dampSkibstrafiken i forbindelse med nye kaia11læg eller bryggeanlæg har fremmet bandelen, er for (pag. 18) berørt. Hvorledes indførse1 og udførsel er steget viser disse tal. Denne dampskibstrafik har medført en større vareførse1. I 1899 indførtes til Kristiansand 386 655 hektoliter stenku1 mod 116 257 i 1875. For flere artiklers vedkommende er stigningen betydelig. Der indførtes i: 1svs. 1899. Sukker . . 266 93O kg. 897 59O kg. Vin . . . 68 99O » 592 526 » Hvedemel. . . 752 752 » 8 402 626 » Kaffe . . . 268 229 » 398 881 » Kjød ..... 51 l99 » 424 14O » Flesk ..... 129 208 » 318 909 » Mel og gryn af havre — 272 255 » I 1899 indførtes 3110O kg. brændevin mod 27149 kg. i l875. Eksporten har ogsaa tiltaget. Der udførtes af trælast i 1899 92 357 m.s mod i 1876—77 68 256 m.3 Der udførtes i: 1sv6—-:v. 1899. Træpapir. . . 40161O kg. 5020014 kg. Træmasse . . . 132 975 » 5158100 » Toldintraderne har tiltaget fra 573 956 kr. i 1875 til 1 302 848 kr. i 1899. De vigtigste udførselsartikler fra Kristiansand var i 1900: Vildt . 31 131 kg. Laks . . 79 24O » Makrel . 263 370 » Fersk sild . . 159 79O » Anden fisk . 74 390 » Saltet makrel . . 3 391 hl. Hummer 223 262 stkr Bær . . 27 422 kg. Rebslagerarbeide . . 10 28O »