Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/556

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FJoT1.AN1) HERIllä2D. 545 foregaaende delvis anlagt med statsbidrag. Bredden er væsentlig 3.2 m. med største stigning l: 12; længde 13.5 km. Den samlede længde af Fjotland herreds bygdeveie bliver Saa- ledes ]9.7 km. . Af kjørbare gaardveie findes inden Fjotland herred kun yderst faa; af nogen betydning er alene det 1 km. lange stykke fra bygdevei nr. 2 østover til Stenborgdalen ved Eia(1“9lan(I, hvorfra ridevei nr. I fortsætter over til Eiken. Veistykket vedligeholdes for privat regning med undtagelse af en 12.5 m. lang træbro over Lilleelven, der vedligeholdes af kommnnen. Forøvrigt nøier de gaarde i Fjotland, der ikke ligger ved rede- lagt vei, sig væsentlig med rideveie. Rideveie. Inden Fjotland herred findes følgende rodelagte rideveie, der i mangel af kjøreveie er af adskillig betydning: 1. Fra Sfenborgdalen ved Eiaasland, østover til grændsen mod Heddelau(l i Eiken, adskillig benyttet ogsaa som kjørevei, kfr. rideveie i Hægebostad herred. Yderst bakket vei med bredde l.4 a 2 m. og længde 3.3 km. 2. Fra Aasarmoen ved bygder-ei nr. 2, lidt søndenfor Fjot- land .kirke, i sydvestlig retning over til Helle ved bygdevei nr. 1. Yderst bakket vei, der paa østsiden fører over glatte skraafjeld, men dog t-il nød kan befares med hjulredskab; den tjener som kirkevei for den sydvestlige del af herredet. Bredden er omtrent som foregaaende veis og længden ca. 6.5 km.

 Fra Fjotland kirke fortsættelse af bygdevei nr. 2 som

ridevei i nordvestlig retning om Røinebuen til Vesteraalen og videre i nordlig retning langs østre side af Kvina til ]1’naben, den nord- ligste gaard i herredet. Denne vei, der ikke kan befares med hjulredskab, har hidtil dannet den eneste adkomst til herredets nordlige del, hvilket forhold delvis vil forandres ved det nye hovedveisan1æg. Ved Knaben har i de senere aar foregaaet endel grubedrift. Veiens længde er 22.9 km. Den samlede længde af de ro(lelagte ride-veie bliver saaledes 32.7 km. Desuden findes i Fjotland endel private ride— eller drifteveie, saaledes en i sidstnævnte egenskab adskillig benyttet vei fra Nedre K:;inlog i sydvestlig retning over til Gyland kirken Rideveie (fodstier) i Fjotland herred er mange. 1. Bygdeveien gjennem Vestredalen staar ved en taalelig god rodelagt ridevei i forbindelse med bygder-eien gjennem Østre- (1alen. Denne vei gaar fra Helle i Vestredalen over Home og Aas til sydenden af Fjotlandsvatn. 2. Bygdeveien gjennem Østredalen staar ved en ridevei over Eiaa-sl(m(l og H—GddPZ(t)l(Z (i Hægebostad) i forbindelse med bygdeveien 35 — Lister og Mandals amt II.