Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/550

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—’JOTLANI) H1—:nH1—:1). 539 Ved udgangen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 2l6, og ved udgangen af 190O var antallet af de særskilt skyldsatte brug 255 med en gjennemsnitssky1d af 0.79 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarkeu var efter de officielle statistiske beregninger for Fjotland thinglag: i 1891—-95 1896 kr., i 1893—97 l858 kr., i 1895—89 1818 kr. Efter den officielle statistiske inddeling af de selvstændig beboede brug i 1891 havde i Fjotland hei-red: 35 brug en matrikulskyld af indtil O.50 mark, 51 brug en matrikulskyld fra O.51 til 1 mark, 79 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 6 brug en matrikulskyld over 3 skyldmark. Alle opgaver over husdyrho1d og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme er: ]‘Îjotla:2d præstegaard, Ejo1land, af skyld 3.20 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Gaardens indmark er opgivet at udgjøre ca. 20 ha., skogen 8O ha-.; den bestaar af furu og birk og er tilstrækkelig til gaardenS behov. Efter nogle af sognepræsten i l899 meddelte opgaver havde gaarden følgende besætning: 1 hest, 1O a 12 kjør og 20 faar, samt gjennemsnitlig av1iug: 4 hl. byg, 2O hl. havre, 4O a 50 bl. poteter, 20 a 3O bl. turnips og 1()O a 12O skp. hø. Ingen hus- mandspladse. ‘ Udsædi 189O var: 0.67 hl. byg, 3 hl. havre, 2 hl. havre til gi-ø11foder, 1O hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 8 ar anvendtes til andre rodfrugter end poteter og 8 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Helle, udtales Hedde, af skyld 3.l6 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 5 storfæ, 8 faar, 9 gjeter, 6 høns. Udsæd i 1890 var: l hl. byg, 4 hl. blandkorn, 1O hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper. 1ste januar l891 havdes her 1 2—hjulet arbeidskjærre. I—[elle, udtales Hedde, af skyld 3.09 mark. Husdyrhold i 189l var: I hest, 7 storfæ, 15 faar, 18 gjeter, 1 svin, 2 høns. Udsæd i 189O var: l hl. byg, 3 hl. blandkorn, 2 hl. havre, 12 hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper. 1ste januar l89l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 halmhakkemaskine. Stakkelan(l, af skyld 3.47 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, l4 storfæ, 21 faar, 1 gjet, 3 høns. Udsæd i 189O var: l hl. byg, 4.50 hl. havre, 14 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Eiaasland, skrives almindelig Eieslan(l, med en parcel (O.28) af I‘)“otland, af skyld 3.57 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 11 storfæ, 22 faar, 9 høns. Udsædi 1890 var: 1.4 hl. blandkorn, 5 hl. havre, 1O hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer.