Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/549

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

538 1.1STER OG MAN1)A1.s AMT. Gode torvmyrer er der ved Valdro. Paa heierne er der tildels store og rigtbærende multemyrer. Der sælges multer inden herredet, men udførselen er ikke nævne- værdig. Der sælges ogsaa tyttebær. I Fjotland var i 1899 2 sagbrug med 5 arbeidere. Mot-o- rernes antal var 2 og deres heStekræfter 10. Der er nogle cirkelsage, men det er ganske smaa anlæg: de skjærer stav. 6 personer drev ved udgangen af aaret 1900 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. Det vigtigste handelsted er Fjotland I Fjotland herred var der i 19OO ingen rettigheder til ud- skjænkning af øl. Fjotland landboforening begyndte l887; dens for- maal er fremhjælp af landbonæring og kvægavl. Medlemmernes antal ved udgangen af aaret l90O var 80. Fjotland sparebank havde i 190O en forvaltningskapital af 37 110 kr., hvoraf var formue 2 197 kr. I Fjotland herred er .Py()fZ(llI(Z p o S t a II s t a l t. Der er ingen telegraf— eller rigstelefonstationer i herredet. Fjotland herreds beb y gnin g er spredt og ligger fornemlig i dalene og paa heierne i heri-edets søndre del, samt i Vestre- dalen, hvor enkelte gaarde findes indtil opimod Hompstølvat11. Sætre ligger fornemlig i herredets nordlige del, hvorhen beboerne flytter endel af sommeren for at slaa. I Kvinesheia og paa Vestsiden af Kvinesdalen er der kun faa Sætre, da det hertil skikkede land optages af heiegaardene, og beiterne benyttes lige fra gaardene. Den øverste bebyggelse ved Kvina, gaarden Haaheller(—n (658 m. o. h.), tilhører Hyllestad anneks til Valle i Setesdalen, og den følgende Strækning sogner til Siredalen. Knaben, 395 m. o. h., er den første gaard i det nuværende Fjotland sogn. Fjotland herreds matriku1skyld er 201.27 mark. Fjotland herred har ifølge den trykte matriku1fortegne1se 49 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitssky1d af 4.1O mark. Ved udgangen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 214 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 189l var samlet i 171 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.18 mark.